NÄDALA TEOS: Viktor Palmov. Ukraina küla talvel

Viktor Palmov (1888–1929) on silmapaistev kunstnik ja teoreetik. Ta sündis küll Venemaal, kuid tema kunstiline anne avaldus täiel määral Kiievis, kuhu ta 1925. aastal kutsuti Kiievi Kunstiinstituuti õpetajaks koos Vladimir Tatlini, Kazimir Malevitši ja Oleksandr Bohomazoviga. Just seal asus ta katsetama uusi väljendusvahendeid ja looma maalisarju, valides peateemaks värvi, millest juhindus teose sündmustiku kujutamisel. Palmovi formalistlikud otsingud kehastusid „värvimaalina“ ning uut kontseptsiooni tutvustas ta lähemalt ka ajakirjas Nova generatsija [Uus Generatsioon]. 1910. aastatel kuulus Palmov Moskva kubofuturistide ridadesse. Sellele järgnesid väeteenistus ja Esimene maailmasõda. Pärast sõda reisis ta koos oma sõbra David Burljukiga Kaug-Itta. Seal maalis ta teose „Ukraina küla talvel“, mis kujutab ukrainlaste asundust Amuuri piirkonnas. Teos oli väljas suurel avangardkunstnike näitusel Jaapanis, kus see pälvis kuldmedali. Spontaanne, otsekui lastejoonistust meenutav töö on jäädvustatud värvilaikudena ning viitab teemale vaid vihjamisi. Keskne element ongi värv, mis on lõuendi eri osades erineva intensiivsuse ja tonaalsusega. Just värvi abil „suunab“ Palmov vaataja emotsioone ja vormib lõuendil kujutatu dünaamikat, tekitades mulje vahetust improvisatsioonist.

A WordPress.com Website.