NÄDALA TEOS: Blue Noses Group. Köögi-suprematism

Blue Noses Groupi loomingut iseloomustab paroodia, huumor ja grotesk ning täielik aukartuse puudumine 20. sajandi kõrgkunsti vastu. „Köögi-suprematism“ viitab suprematismile, Kazimir Malevitši 1915. aastal loodud kunstisuunale. Blue Noses Group on leiva, juustu ja vorstiviilude abil loonud ja üles pildistanud Malevitši teoseid tsiteerivad abstraktsed kompositsioonid. Fotosarja näidati Moskvas Tretjakovi galeriis. Kogu installatsioon rajanes 1915. aastal Petrogradis (Peterburis) toimunud näitusel, kus esmakordselt eksponeeriti Malevitši kuulsat maali „Must ruut“. Ühelt poolt võib Blue Noses Groupi fotosarja vaadelda lihtsalt naljana kunstiajaloo kaanoni aadressil, kuid teisalt sisaldab eksklusiivse kunstivormi ja argiste toiduainete vastandus jõulist sotsiaalset kommentaari. Projekt rõhutab kunstiajalukku kätketud hierarhiaid, tuues selgelt välja, et kunsti ja selle kanoniseeritud ajalugu ei saa vaadelda eraldi poliitilisest ja sotsiaalsest taustast.

A WordPress.com Website.