NÄDALA TEOS: Oskar Hoffmann. Ajalehelugeja

Oskar Hoffmann tõi eesti talurahvast kujutavasse kunsti tubli annuse elulähedust ja arvukalt isikupäraseid tüüpe. Tema teosed pakuvad koondportree 19. sajandi lõpu Eesti maaühiskonnast: siin on peremehi, kohtunikke, kooliõpetajaid, joodikuid ja kerjuseid. Neis töödes peegelduvad ka teoorjuse kaotamisest ja talurahvareformidest alguse saanud suured ühiskondlikud muutused ning järjest laienev lõhe rikaste ja vaeste, peremeeste ja sulaste vahel.

Erinevalt Carl Timoleon von Neffist ei kujuta Hoffmann eestlast kirevais siidirõivais nukuna, vaid kindla sotsiaalse tüübi esindajana. Ajastule iseloomulik karakter on ka talumees, kes loeb eestlaste rahvusliku ärkamise lipulaevaks olnud ajalehte Postimees. Hoffmann kuulus Düsseldorfi koolkonna kunstnike hulka, keda suuresti mõjutas 17. sajandi hollandi olustiku- ja maastikumaal. Muu hulgas võttis ta hollandlastelt eeskuju kõrtsimiljöö edasiandmisel.

A WordPress.com Website.