NÄDALA TEOS: Karl Ferdinand von Kügelgen. Krimmi maastik kahe tatarlasega

18. sajand oli voyage pittoresque’i – joonistusreiside ja „maaliliste reisikirjade“ kõrgaeg. Ka Vene keisrikojas peeti tähtsaks uuemate ja kaugemate valduste pildilist jäädvustamist ning anti välja vaategraafikamappe ja -albumeid.

Karl von Kügelgen matkas keiser Aleksander I teenistuses läbi nii Krimmi (1804 ja 1806) kui ka Soome (1818). Reisil tehtud visandite põhjal valmisid meisterlikud seepiajoonistused. Nendest pani kunstnik keisrile kokku mitu suurt albumit, mis praegu asuvad Peterburis Riiklikus Ermitaažis. Kügelgeni Krimmi-joonistustel näeb loodust, arhitektuuri- pärandit ja krimmitatari olustikku, sealhulgas eksootilisena kujutatud kohalikke inimtüüpe, elamuid, varjulisi puuvilja-aedu.

A WordPress.com Website.