NÄDALA TEOS: Aleksander Uurits. Kandle helidel

Rahvusromantism väärtustas eri kunstiliikide sünteesi. Eestis oli selle parim näide Karl Burmani 1912. aastal projekteeritud Kalevi spordiseltsi maja, kus kogunesid ka eesti haritlased ja poliitikud. Rahvusliku stiili otsingud väljendusid siin nii arhitektuuris kui ka sisekujunduses. Seltsimajja telliti viis seinamaali, sealhulgas ka Aleksander Uuritsa „Jahilt tulek“ ja „Kandle helidel“. Hoone hävis Teises maailmasõjas koos pannoodega, millest on säilinud vaid üksikud kavandid. Rahvusromantism vaimustus muinasmaailmast ja noorusest. Uuritsa kavanditel on need seotud jahiteemaga, mis oli 20. sajandi alguses samuti populaarne. Soomes ja Venemaal levinud Karjala stiilis hoonega andsid noored haritlased märku oma eestimeelsusest. Oma stiili otsingul pöörduti rahvusromantismis sageli rahvusüleste laenude poole.

A WordPress.com Website.