NÄDALA TEOS: Matei Bejenaru. Iaşi loodusmuuseum. Sarjast „Kahe maailma vahel“

„Kahe maailma vahel“ on loominguline projekt, mis jäädvustab Rumeenia kommunistliku režiimi aegseid muuseume, teaduslaboreid, avalikke ruume ja tööstushooneid, mis toona täitsid ratsionaalsete teadmiste kujundamise rolli, kuid mis uues ühiskonnas ei oma enam kohta ega väljundit. Fotodel on kujutatud kahest mäluasutusest alles jäänud esemed, mille kaudu on vahendatud ajalooline mälu. Kunstniku jaoks peegeldub neis kujutistes pärast 1989. aastat toimunud mentaliteedi muutus. Matei Bejenaru leiab, et möödunud aegadest pärinevaid keskkondi ja institutsioone külastades või vananenud tehnoloogiate peale mõeldes on võimalik teataval määral tagasi pöörata unustamisprotsessi, mille käigus on sotsialistlik modernism meie mälust aeglaselt kustumas ning varasema ühiskonna teadusideaalid asendunud tarbimiskeskse tulevikuvisiooniga. Kunstniku jaoks on see oluline, kuna võimaldab neid protsesse ja ühiskonna praegust olukorda kriitiliselt mõtestada.

A WordPress.com Website.