Tagasivaade: Kumu aastal 2022

Aasta 2022 taastas Kumule külastajaskonna ning tõi mitu suurt rahvusvahelist näitusprojekti, nagu Ukraina sõjale reageerinud näitus „Mõtlevad pildid“ ja publikumagnet „teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres“. Hästi läks muuseumiharidusel, mida menukate tuuride, loengute ja stuudiote kõrval iseloomustas keskendumine jätkusuutlikule arengule ja keskkonnateadlikkusele. 2022. aastal sai Kumu ka esimese muuseumina Eestis rohelise muuseumi sertifikaadi.

Numbriliselt kokku loetuna korraldas Kumu 2022. aastal viis suurt näitust ja kolm väiksemat projektiruumi väljapanekut. Viidi läbi 173 publikuüritust, 873 haridusprogrammi 11 973 lapsele ja auditooriumis toimus 174 üritust. Kokku käis Kumus möödunud aastal 119 819 külastajat. Pärast viimaseid keerulisi aastaid on see väga hea tulemus, mis võrreldes COVIDi-eelse, 2019. aasta külastajaskonnaga (161 306 inimest) küündis 74 protsendini, läbi viidud haridusprogrammide arvu osas lausa 89 protsendini.

2021. aastal avanenud Kumu uus Eesti kunsti püsiekspositsioon „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“ pälvis 2022. aasta alguses EV kultuuripreemia ning kasvatas külastajaskonda, pakkudes head võimalust muuseumitundideks. Aasta algusesse langes ka sõja algus Ukrainas. Kumu kunstimuuseumil oli samal ajal ettevalmistuses pikalt planeeritud rahvusvaheline koostööprojekt „Mõtlevad pildid“ (kuraatorid Anu Allas, Liisa Kaljula, Jane A. Sharp), mille keskmes pidi olema Baltimaade ja Moskva mitteametlike kunstnike dialoog 1970.–1980. aastatel. Seoses Vene-Ukraina sõjast tuleneva eriolukorraga töötas näituse tiim vahetult enne ekspositsiooni avamist välja täiesti uue kontseptsiooni, muutes tavapärase näituse aeglaseks ja mõtlikuks protsessiks: näitussaalid avati sõjavastase protestina tühjalt, alustades seejärel saalide aeglast ja lootusrikast täitmist.

„Mõtlevate piltide“ kõrval jõudis aasta esimesel poolel publiku ette ka Lembit Sarapuu näitus (kuraator Anders Härm), mis täiendas eesti kunstnike retrospektiivide rida Kumus ja tõi kunstnikule Kristjan Raua preemia.

Aasta teise poole näitusprogrammi avas uurimuslik näitus „Kunst või teadus“ (kuraatorid Linda Kaljundi, Kadi Polli, Kristiina Tiideberg, Jaanika Anderson, Ken Ird). Tartu Ülikooli muuseumi ja Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös sündinud näitus ja raamat kujutab endast laiemat visuaalkultuurilist uurimust, mis toob näitussaali 19. sajandi teaduspildid ning arutleb võimu, kolonialismi, rassi, soo ja muuseumieetika küsimuste üle – ärgitades samamoodi nagu püsinäitus „Identiteedimaastikud“ teemasid, mis on tänapäeva ühiskonnas ja ajalookäsitluses aktuaalsed ning ka muuseumides üha julgemalt fookuses.

„Kunsti või teaduse“ kõrvale asetus Kumu kaasaegse kunsti galeriisse kollektsionääride Irina ja Māris Vītolsi kogu Vitols Contemporary näitus „Mälu arheoloogid. Kunstikogu Vitols Contemporary“ (kuraator Eda Tuulberg). Kumule pakkus see kogu võimalust panna kokku teemapõhine näitus Läti, Rumeenia, Poola, Venemaa, Tšehhi, Leedu, Eesti, Gruusia, Slovakkia, Albaania ja Ukraina kunstnike teostest, mida ühendab jagatud sotsialismikogemus, kuid rikastab erinevus autoripositsioonides ning individuaalses kultuuri-, kesk- ja kogukondlikus taustas. Niisugusel moel loovad „Mälu arheoloogid“ Kumu kaasaegse kunsti galeriis hea silla ka muuseumi püsinäitusega „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst 1940–1991“, tekitades sellega rahvusvahelist, regiooni- ja põlvkondadeülest dialoogi.

Sügisese programmi publikumagnetiks tõime Kumu suurde saali rahvusvahelise kunstikollektiivi teamLab digikunsti väljapaneku „Hõljuvad õied igavikumeres“ (projektijuht Inga Jaagus), luues erakordse ruumilise, helilise ja visuaalse keskkonna, kus rulluvad hiidlained, õitsevad ja närtsivad lilled ning põleb igavene tuli. Muusemile on see näitus tähendanud tõelist proovikivi nii rahvusvahelistes suhetes ja transpordikorralduses, näituse ülespanekus, tehnoloogilistes lahendustes kui ka hea külastuskogemuse tagamisel (külastusjuhid).

Kumu näitustegevust planeerides oleme jätkuvalt lähtunud kahest, sh rohelise muuseumi jaoks olulisest praktikast: ühelt poolt näitustegevuse aeglustamine (tehes teadlikult pikema kestvusajaga näitusi, millega kaasneb tugev ja hästi läbimõeldud publikuprogramm) ning teisalt näituste ja publikuprogrammide jagamine. Nii on näiteks „Kunst või teadus“ näitus 2023. aastal liikumas Tartu Ülikooli muuseumi. Ning 2021. aastal EMMA muuseumi jaoks loodud Konrad Mägi isikunäitus (kuraator Pilvi Kalhama) avanes 2022. aastal juba kolmandas näituspaigas – Lillehammeri kunstimuuseumis Norras.

Viis uut ajutist näitust ja kolm projektiruumi näitust

Tuletame siinkohal meelde 2022. aastal Kumus avatud näitusi ning kordame üle, miks üks või teine projekt meile tähtis oli.

3. korruse B-tiib

Lembit Sarapuu. Tegelikkus ja tõelisus
29.04.–18.09.2022
Kuraator: Anders Härm. Koordinaator: Tiiu Saadoja

Lembit Sarapuu (1930) isikunäitus võttis kokku tema loomingulised katsetused läbi kuue aastakümne. Need olid mõtteliselt jaotatud kolmeks: tema lihtsad maastikud, aktid ja portreed, grotesksed mütoloogilised süžeed ning igapäevaelu ja inimeksistentsi allegooriad.

Kunst või teadus
14.10.2022–19.03.2023
Kuraatorid: Jaanika Anderson, Linda Kaljundi, Kadi Polli, Kristiina Tiideberg, Ken Ird. Koordinaator: Magdaleena Maasik

Kunsti ja teaduse dialoog on praegusel tormilisel digiarengu ja tõejärgsuse ajastul oluline teema. Näitus võtab vaatluse alla kunsti seosed loodus- ja reaalteadustega 19. sajandil ja 20. sajandi alguses.

3. korruse A-tiiva püsiekspositsiooni projektiruumid

Projektiruum nr 1

Jonna Kina. Neli skulptuuri viieteistkümnes osas
01.04.–02.10.2022
Kuraator: Tiiu Saadoja

Kunst või teadus. Maastikumaali geoloogia
14.10.2022–19.03.2023
Kuraatorid: Kadi Polli, Kristiina Tiideberg. Koordinaator: Magdaleena Maasik

Projektiruum nr 2

Maria Kapajeva. Üksikud fotod ja muu tühi-tähi
16.06.–30.12.2022
Koordinaator: Magdaleena Maasik

5. korrus

Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis
12.11.2021–09.10.2022
Kuraatorid: Eha Komissarov, Triin Tulgiste. Koordinaator: Tiiu Saadoja

Kümnendi märksõnadeks said majandusbuum, professionaliseerumine ja rahvusvahelistumine. Väljapanek vaatles, kuidas väljendusid need arengud ajajärgul loodud kunstis ning millised olid tähtsamad autoripositsioonid ja teemapüstitused.

Mälu arheoloogid. Kunstikogu Vitols Contemporary
18.11.2022–09.04.2023
Kuraator: Eda Tuulberg. Koordinaator: Tiiu Saadoja

Baltimaade ühe huvitavama kunstikogu fookuses on Kesk- ja Ida-Euroopa nüüdiskunst. Näitusele kaasatud autoreid, aga ka kogujaid endid võiks vaadelda kui mälu arheolooge, kes kaevavad nii isikliku kui ka kollektiivse mälu eri kihtides, tuues esile mineviku ja oleviku põimingud.

Suur saal

Mõtlevad pildid
18.03.–14.08.2022
Kuraatorid: Anu Allas, Liisa Kaljula ja Jane A. Sharp. Koordinaator: Ragne Soosalu

Näitus keskendus Baltikumi ja vene kontseptuaalse kunsti dialoogile 1970.–1980. aastatel. Suur osa teoseid pärines Norton ja Nancy Dodge’i kogust Zimmerli Kunstimuuseumis Rutgersi Ülikooli juures (USA, New Jersey).

teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres
11.11.2022–07.05.2023
Koordinaator: Inga Jaagus

2001. aastal asutatud teamLab on rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne kunstikollektiiv, kes uurib digitehnoloogia abiga inimese ja teda ümbritseva maailma vahelisi suhteid, kus kunst kaotab selged piirid. Kumu suur saal täitub igavikuliste lainetega, mille keskel õide puhkevad lilled kordavad üha uuesti elu ringkäiku.

Kumu auditooriumi tegevus

Omaproduktsioonina läbiviidaval Kumu Dokumentaalil toimus 31 filmiseanssi, kus näitasime 33 filmi, mida külastas 3915 vaatajat.

Kokku leidis Kumu auditooriumis aset 174 sündmust, külastajaid oli 24 690. Tõusnud on teatrietenduste arv (48 etendust, 8708 inimest) ja märkimisväärne on kontsertide osakaal (42, publikut 7341). Veidi on vähenenud konverentside osa (COVIDi järelmõju). Üldkokkuvõttes ületasime püstitatud eesmärgid.

2022. aasta tähendas Kumule:

  • Üle 119 000 külastaja
  • Viis uut ajutist näitust ja kolm projektiruumi näitust
  • 873 muuseumi- ja stuudiotundi, milles osales 11 973 last ja noort
  • 173 publikuüritust 4663 külastajale
  • 221 muud üritust 26 285 osalejale, sh Kumu auditooriumis 174 üritust 24 690 külastajale

Uued raamatud:

  • „Mõtlevad pildid“
  • „Lembit Sarapuu. Tegelikkus ja tõelisus“
  • „Archaeologists of Memory: Vitols Contemporary Art Collection“
  • „Kunst või teadus“

A WordPress.com Website.