NÄDALA TEOS: Endel Kõks. Rõdul

Suur osa eesti kunstnike sõjaaegsetest töödest näivad sõjateemat lausa ignoreerivat. Eriti iseloomulik on see kunstnikele, kes elasid sõja üle sakslaste okupeeritud Eestis. Kohvikuid ja puhkehetki kujutas palju Endel Kõks, kes lõpetas kunstikooli 1943. aastal ning saigi avalikkusele tuntuks just sõja ajal. Kõksi maalidele on omane summutatud ja samas pingeline atmosfäär. Jõudeelu ja pidutsemist kujutavaid maale saab tõlgendada mitmeti – näiteks soovina pääseda rusuvast tegelikkusest või ka reaktsioonina sõjaajal valitsenud puudusele, liikumispiirangutele, ebakindlusele ja represseerimisohule. Selliseid pilte valmis Euroopas tollal kõikjal. Kõksi loomingust on teada ka sõjamaale, aga kuna selleteemalised tööd valmisid sakslaste tellimusel ja kajastasid vastavat vaatenurka, ei ole need säilinud. 1944. aastal põgenes ta Eestist ning elas ülejäänud elu paguluses.

A WordPress.com Website.