NÄDALA TEOS: Goshka Macuga. Marksismi surm. Kõigi maade naised, ühinege!

Goshka Macuga huviorbiidis on kommunismi ajalugu. Arhiivimaterjalidest leitud pealtnäha kokkusobimatute motiivide kõrvutamisega loob kunstnik uusi narratiive ja pakub nende kaudu ajalooprotsesside alternatiivseid kriitilisi käsitlusi. Macuga teostes on tähtsal kohal iroonia, mille kaudu tuuakse esile isikliku ja kollektiivse ajaloo keerukad seosed. Teoses „Marksismi surm. Kõigi maade naised, ühinege!“ on autor Karl Marxi haua ümber paigutanud Tšehhi 20. sajandi fotograafi Miroslav Tichý (1926–2011) vuajeristlikud, naisekeha objektistavad fotod. Tichý oli ekstsentriline kunstnik, kes pildistas 1950. aastatel salaja oma kodulinna naisi, jäädvustades nende igapäevarutiine ja intiimsemaid hetki. Macuga feministlikus käsitluses on mehe pilgu läbi nähtud passiivsest objektistatud naisekehast saanud aktiivne subjekt. Kollaaži pealkiri on parafraas kommunistlikust deviisist „Kõigi maade proletaarlased, ühinege!“, kus klassivõitluse asemel kutsutakse üles võitlusele patriarhaalse maailmakorra ja seksismi vastu.

A WordPress.com Website.