NÄDALA TEOS: Anna-Stina Treumund. Harjutused oma pulmadeks

Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia taustaga Anna-Stina Treumund oli queer-feministlik kunstnik, kelle looming andis olulise panuse queer-naiste nähtavuse suurendamiseks Eesti kunstis ja ühiskonnas laiemalt. Nullindatel õppis Treumund tundma talle sobivat fotoväljendust, mille vahendusel ta tõi pöörde sookäsitlustesse Eesti visuaalkultuuris. Oma sooteemalistes uuringutes käsitles ta soorollide kujundamist väga avara fookusega, olles huvitatud traditsioonilisest, kultuuri determineeritud erinevustest sugude vahel ja uute soorollide taastootmisest ning representatsioonidest. Mustvalged fotod on kantud rollimängudest, milles kunstnik on dialoogis kujuteldava Teisega, otsides endas uute rollide võimalikke kehastusi. Neis varastes fotodes on Treumund veel tugevalt mõjutatud soorollide traditsioonilisest representatsioonist, mis annab tasapisi maad erinevuste kultuurilisele konstrueerimisele ja tegelaskujude teatraalsetele ümberkehastumistele. Tänu Anna-Stina Treumundi loomingule saame autentse dokumentatsiooni selles subkultuuris kujunenud enesehinnangutest ja rollidest.

A WordPress.com Website.