Kumu hariduskeskus külastas Prantsusmaa kunstiasutusi

Suve algul külastasid Kumu hariduskeskuse kuraatorid Brigita Reinert, Eva-Erle Lilleaed ja Liina Lepik Erasmus+ programmi raames Pariisi, kus tutvuti erinevate kunstiasutuste ning nende haridus- ja publikuprogrammidega. Lisaks haridus- ja publikutööle vaadati lähemalt ka valitud organisatsioonide ülesehitust, näituseprogrammide koostamise poliitikat ja põhimõtteid, turundus- ja kommunikatsioonistrateegiaid ning tulevikuplaane lähiaastateks. Põhjalikumad tutvumised leidsid aset nelja organisatsiooniga, milleks olid Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Louvre ja MAC VAL.

Palais de Tokyo

Palais de Tokyo on tegutsenud Pariisis alatest 2002. aastast. Kunstikeskus asub 1937. aasta maailmanäituseks ehitatud hoones ning selle läänetiib on olnud algusest peale seotud kujutava kunstiga. Peale 2012. aasta renoveerimistöid sai sellest üks suurimaid kaasaegse kunsti keskuseid Euroopas. Näitusepindadel võib kohata nii noori kui ka etableerunud kunstnikke. Lisaks sellele pakub keskus erialast haridust nii professionaalidele kui ka tavakülastajale ja koolidele. Aastatel 2002‒2017 vedas keskus ka residentuuriprogrammi.

Palais de Tokyo on suunatud suuresti seda ümbritsevatele kogukondadele, pakkudes mitmesuguseid programme erinevatele huvigruppidele. Keskuse interjöör võlus oma avatusega, kuhu on külastajatele teadlikult loodud mugav puhkeala, kus võib juua kohvi, teha arvutis tööd või kohtuda sõpradega. Ruum on avatud kõigile huvilistele ja asub väljaspool piletiala. Lisaks on keskusel ka täiesti eraldi kunstistuudio, mis asub näituseruumide keskel ning kus toimuvad erinevad programmid. Palais de Tokyo ambitsioon on olla juurdepääsetav organisatsioon ning avatud võimalikult erinevatele kogukondadele, mille raames leiaks iga külastaja keskusest enda jaoks olulised tegevused, tähenduse ja koha.

Palais de Tokyo oli ühtlasi esimene kunstikeskus Prantsusmaal, mis määras ametisse sotsiaalse vastutuse juhi, et valmistuda 21. sajandi väljakutseteks, eelkõige kliimamuutustega kohanemise osas. Keskus soovib oma näitustevaliku ja kunstiprogrammiga muuhulgas tõsta ka üldsuse teadlikkust peamistest ühiskondlikest ja keskkonda puudutavatest küsimustest ning edendada sotsiaalselt vastutustundlikke mudeleid. Seetõttu tehakse koostööd võimalikult erinevate sihtrühmadega, et pakkuda konkreetseid lahendusi nii sotsiaalsete kui ka füüsiliste ja geograafiliste takistuste ületamiseks, et tagada kõigile võrdne juurdepääs kultuurile. Eraldi pannakse rõhku koostööle asutustega, mis tegelevad erivajadustega inimestega (nt haiglad ja teised meditsiiniasutused). Seda kõike viib igapäevaselt ellu keskuse suur kunstivahendustiim.

Centre Pompidou

Centre Pompidou avati 1977. aastal ning see asub spetsiaalselt kunsti- ja kultuurikeskuseks projekteeritud hoones. Viimane on tõepoolest vaatamisväärsus omaette. Pompidou keskuses on hulganisti näitusepindu, kus asuvad nii püsi- kui ka vahetuvad näitused ning lisaks raamatukogu, kinosaal, lastele mõeldud näituse- ja tegevusala, hariduskeskus ja stuudiod, kohvik ning auditoorium kultuuriüritusteks.

Keskus pöörab erilist tähelepanu haridusprogrammidele ning oodatud on nii kooligrupid kui ka pered. Sealjuures on muljetavaldav programmide mitmekülgsus. Interaktiivselt on üles ehitatud lastenäitus, noortele on loodud eraldi stuudioruumid töötubade ja käed-külge-tegevustega ning lisaks pakutakse ka etteregistreerimisega osalusprogramme ja töötubasid. Keskuse alumisel korrusel asub Studio 13/16, mis kujutab endast avatud ja kaasaegses formaadis noortestuudiot ning mille tegevusse on kaasatud ka hetkel tegutsevad kaasaegsed kunstnikud. See on atraktiivne ja elav ruum multidistsiplinaarse programmiga, mis keskendub tänapäeva sotsiaalsetele probleemidele. Stuudios on võimalik niisama raamatute ja filmide keskel aega veeta või osaleda meelepärastes tegevustes ja töötubades. Kohal on juhendavad kunstnikud, kes aitavad avastada erinevad kunstitehnikaid ja digitaalseid tehnoloogiaid.

Igal aastal luuakse ka laste alale kaks interaktiivset näitust koostöös kunstnikega. Lastele vanuses 3–10 suunatud näitused pakuvad loovaid tegevusi, mille käigus saab avastada visuaalkunsti maailma. Parasjagu oli avatud märkideteemaline näitus, kus sai avastada märke nii piltidel kui proovida ka ise kehaliselt, tantsu kaudu sümboleid edastada. Tegemist pole ainult toreda programmiga lastele, vaid ka huvitava väljakutsega kaasaegsetele kunstnikele. Muuseum panustab nii laste kui ka täiskasvanute kunstiharidusse kunstnikele erinevate väljakutsete esitamise kaudu. Silma torkab selge missioon olla kättesaadav erinevatele vanusegruppidele ja kogukondadele. Pompidou keskus plaanib tulevikus pakkuda haridusprogramme ka täiesti tasuda, kattes programmide kulud enda eelarvest.

Louvre

Louvre’i muuseum oli külastuse käigus ainus kunstiinstitutsioon, mille fookuses on vanem kunst. Näituste eksponaadid tutvustavad külastajatele lausa 10 000 aasta vältel valminud teoseid. Louvre on suurepärane näide vana ja uue kombineerimisest. 2008. aastal käivitatud Rahvusvaheline Nõukogu toetab muuseumi eestvedamisel ambitsioonikaid rahvusvahelisi projekte. Liikmed aitavad tuua Louvre’i võimalikult laia publikuni ja osaleda ainulaadsetel üritustel mainekates kohtades. Igal ajahetkel on Louvre’is väljas üle 35 000 teose.

Eelkõige üllatas Louvre’i muuseum suure haridusalaga, mis koosnes tegevustoast külastajatele ning stuudio- ning seminariruumidest. Külastajatele pakutakse erinevaid mänge ja tegevusi, mis kaasavad nii suuri kui ka väikseid kunstisõpru. Haridusprogrammide kõrval pööratakse palju tähelepanu ka üksikkülastajatele ning peredele, kellele on loodud erinevaid tasuta töölehti ning trükiseid, mida saab osta muuseumipoest. Louvre’i haridusosakond selgitas lähemalt ka enda töövõtteid. Publiku kaasamiseks on saadud ideid ka näiteks muuseumi turvatöötajatelt, kes igapäevaselt publikuga pidevalt kokku puutuvad.

Lisaks korraldab Louvre eraldi publikuprogramme täiskasvanud üksikkülastajatele. Publikuüritused on kõik eraldi piletiga ning toimuvad nendeks ettenähtud ruumides. Kokkuvõttes võib öelda, et külastatud kohtadest on just Louvre’i muuseumi hariduskeskus oma missioonilt (kunstiajaloo tutvustamine laiemale publikule) ning ülesehituselt ja toimimisviisilt Kumu hariduskeskusele kõige sarnasem. Lisaks hakkas Louvre silma ka muuseumipoe väga mitmekülgse ja fantaasiarikka tootevalikuga.

MAC VAL

Muuseum MAC VAL asub Pariisi keskusest märksa eemal ning on täielikult pühendatud Prantsuse kunstimaastikule alates 1950. aastatest kuni tänapäevani. Muuseumi kogudesse kuulub ligikaudu 2000 teost. Lisaks kogude eksponeerimisele toimub igal aastal ka 3–4 vahetuvat näitust, mille kaudu tutvustatakse kaasaegset kunsti.

Oma asukohast lähtuvalt on muuseum dialoogis piirkonna kogukondadega. Muuseumis pannakse suurt rõhku kunsti- ja kultuuri vahendamisele ning sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja ühtekuuluvusele. Nii paistis MAC VAL silma oma mitmekülgse ja kaasava programmi poolest. Muuseumi juurde kuulub ka roheline pargiala, mida kohalik kogukond saab kasutada tasuta mitmesugusteks vabaaja tegevusteks (näiteks treeninguteks, piknikeks) või kohtumispaigana.

MAC VAL pöörab erilist tähelepanu just erivajadustega külastajate programmidele ning vastavate haridusasutustega koostöö arendamisele. Programmide loomine käib koostöös sihtrühmaga, näiteks on mitmete vaegnägijatele mõeldud programmide valmimisel kaasatud ka vaegnägijaid, kes aitavad sisu ning materjale luua. Lisaks sellele demonstreeris muuseum populaarset storytellingu ehk lugude jutustamise meetodit, mis sobib hästi lastele ja erivajadustega külastajatele. Storytellingu programmi raames võetakse fookusesse 3–4 kunstiteost, mille abil jutustatakse erinevaid mütoloogiast või vanast kirjandusest pärinevaid lugusid ning õpetatakse jutustuste käigus visuaalset kommunikatsiooni ja lõimitakse sisse erinevaid valdkondi. Tegemist on huvitava formaadiga, mis kogub populaarsust ka Eestis, kuid pole veel muuseumitesse ja näitusesaalidesse nii laiaulatuslikult jõudnud.

A WordPress.com Website.