NÄDALA TEOS: The Elfriede Jelinek School of English Language. Tooda või sure

Feministliku kirjanduse lugemisgrupp The Elfriede Jelinek School of English Language tegutses aastatel 2007–2012 ja selle algkoosseisu kuulusid teiste hulgas Kadi Estland (1973) ja Killu Sukmit (1975). Institutsioonikriitiline aktsioon „Tooda või sure“ on eesti kultuuri kontekstis erandlik ja märgiline nähtus. Teos tõukus Kumu kunstimuuseumi ja Hansapanga vahelisest sponsorlepingust, mis oli ilmekas näide nullindatel kultuuriasutustele seatud ootustest rahastada oma tegevust järjest suuremas mahus omatulust ja sponsoritelt pärinevatest vahenditest. Panga ja muuseumi koostöö tulemusena kerkis 2007. aastal Kumu ette suur metalne kiri KUNST ja Hansapanga logo oli kuvatud ka Kumus müüdavatel näitusepiletitel. Just Hansapanga logoga pilet (kehale kleebitav mumm) selgelt poliitilise sisuga näitusele „Dissidentluse biennaal“ oligi teose käivitavaks jõuks. Plakatiaktsioon toimus vahemikus 09.–19.11.2007 paralleelselt Hobusepea galerii aknal ja mitmel pool Tallinna linnas, sh Kumu välisseinal. Kaaperdades reklaamitööstusest pärit võtteid (näiteks tähelepanu tõmbamiseks provokatiivse paljastatud naisekeha motiivi, tuntud Austria kunstniku VALIE EXPORTi performance’i „Genitalpanik“ (1969) jäädvustust), esitas aktsioon küsimuse kunstniku töö ja avaliku ruumi kaaperdamise kohta.

A WordPress.com Website.