NÄDALA TEOS: Raul Rajangu. Kunstnik R. Rajangu ja abiliste saabumine Viljandisse

Väikelinnast Viljandist pärit Raul Rajangu, Eesti kunsti 1980. aastate imelaps, oli kunstis iseõppija ning tõi oma 1984. aasta debüüdiga Eesti kunstimaastikule pahvikslöövat perifeerset energiat. Asudes varaküpse kunstnikuna oma eripärast autoritehnikat – mille võis hõlpsasti ära tunda hoolega viimistletud reljeefsete maalipindade järgi – välja töötama juba 1980. aastate alguses, oli Rajangu kümnendi lõpuks jõudnud suuremõõtmeliste autoritehnikas maalideni, milles oli oluline koht nii reljeefsetel kui ready-made-elementidel. Küllalt sarnaselt Vene sots-arti kunstnikega söandas Rajangu oma toonastele teostele kohandada nõukogude massikultuurist pärit märke. Käesolev teos on tsitaat Vene realismiklassiku Viktor Vasnetsovi teosest „Vägilased”, mille järgi tehtud narmastega seinavaiba kasutab Rajangu ära enda loodud maalinarratiivi keskse osana. Kunstniku kujutamises Viljandisse saabuva Vene rändrüütli ja tema paažidena on postmodernistlikku naeru suurte narratiivide üle, ent ka mängulist viitamist suure naaberkultuuri tüvitekstidele ning tugev annus eneseirooniat.

A WordPress.com Website.