NÄDALA TEOS: Diana Laev. Koloreeritud ornamendijoonised

Diana Laev (1919‒2002) on üks silmapaistvamatest Nõukogude perioodi tarbegraafikutest Eestis, kes on kujundanud plakateid, diplomeid, reklaambrošüüre, logosid, embleeme ja teinud raamatukujundusi. Laev töötas Üleliidulise Kaubanduspalati Eesti osakonna reklaamibüroo kunstnikuna, hiljem kondiitrivabriku Kalev koosseisulise kujundajana, aastast 1974 oli ta tegev vabakunstnikuna. Kuigi kunstniku põhitegevus langes nõukogude ajale, sai ta hariduse veel iseseisvas Eestis. Sinimustvalged ornamendijoonistused ongi valminud õpingute ajal Riigi Kunsttööstuskoolis, millele viitab ka kooli tempel kirjaga „Eksamineeritud“. Rahvuslikud ornamendijoonised valmisid Laeva õpingute esimesel kursusel, kunstnik on kasutanud traditsioonilise rahvakunsti eeskujusid stiliseerivas art déco laadis: praktika, mis sai alguse 1930. aastatel koos nn eesti stiili otsingutega. Joonised valmisid 1938. aastal. Pärast Teise maailmasõja puhkemist oli nendel sinimustvalgetel kavanditel pikaks ajaks aga sootuks teine tähendus.

A WordPress.com Website.