NÄDALA TEOS: Tundmatu autor. Südaöine moodne keskustelu

18. sajandi inglise maalikunstniku ja graafiku William Hogarthi (1697–1764) satriilis-moraliseeriv kunst oli omas ajas laialt tuntud ning kõneainet pakkuv. Rahvusvahelise publikumenu tagasid kunstnikule eeskätt satiirilised gravüürisarjad, milles ta kohati groteskini küündivas vormis piitsutas kaasaegse ühiskonna pahesid. Need leidsid iseäranis viljaka pinnase Saksa kodanlikus kultuuriruumis. Üks Hogarthi esimesi Euroopas kuulsuse võitnud gravüüre oli „Südaöine moodne keskustelu“, millele eelnes maal. Teos andis ainest luuletusteks ja näidenditeks ning vahetult pärast gravüüri väljaandmist ilmusid selle tegelased kaunistustena piibukahadel, punšinõudel jne. Gravüürist ja selle aluseks olnud maalist on tehtud mitukümmend koopiat. Eesti Kunstimuuseumi „Hogarthi“ on maalinud 18. sajandil keegi Saksamaal tegutsenud kunstnik ning selle teeb arvukate korduste seas unikaalseks asjaolu, et siin on meeste „keskustelu“ asendatud naiste peoga. Maali all vasakus nurgas on kirjas W. HOGARTH 173, mida maali endine omanik Johannes Mikkel pidas ekslikult kunstniku signatuuriks. Mikkel uskus, et maal sattus Inglismaalt Mandri-Euroopasse pärast seda, kui kujutatud naistegelastes tunti ära Londoni kõrgseltskonna daamid.

A WordPress.com Website.