NÄDALA TEOS: Georg Friedrich Schlater. Varjaagid

Sukeldume taas kohalike teadusillustratsioonide maailma. Käesolev teos on üks esimesi arheoloogilistel leidudel põhinevaid pilte siinsete alade muinasaja lõpu elanikest. See ilmus 1842. aastal Tartu ülikooli ajalooprofessori Friedrich Kruse raamatus „Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands“ ja oli loodud peamiselt Läti ala Aizkraukle leidude põhjal. Kruse näpunäidete järgi valminud joonise litografeeris raamatu jaoks Tartu kunstnik Georg Friedrich Schlater. Kuigi esemete puhul on lähtutud arheoloogilistest eeskujudest, on need tolle aja nappide teadmiste tõttu omandanud hoopis teise tähenduse. Pildil kannab kõige uhkemat ehtekomplekti sõjamees, ehkki tegelikult kuulusid tema peakate, ehted ja kaunistatud noatupp hoopis naisele. Naise rõiva- ja ehtekomplekt on kujutatud mehe omast märksa tagasihoidlikumana – tegelikult aga oli vastupidi. Kruse-Schlateri tehtud pilt kujundas järgnenud aastakümnetel arusaamu muistsete eestlaste väljanägemisest ning selle järelkajasid võib näha veel 1920. aastate Eesti kooliõpikutes.

Muinasaja rõivastusest saab pikemalt lugeda blogist „Vana aja rõivas“.

A WordPress.com Website.