Kumu tähistab 15. sünnipäeva uue püsinäituse avamisega

Käesoleval nädalal tähistab Kumu kunstimuuseum oma 15. sünnipäeva. Sel erilisel puhul toimuvad üritused nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Kõiki Kumu sõpru ootavad eri keeltes näitusetutvustused, loomingulised töötoad ning palju muud põnevat. Sünnipäeva programmi kuuluvad muu hulgas näituste „Murtud sümmeetriad“ ja „Ado Vabbe. Wunderbar“ ametlik lõpetamine, virtuaalsed sündmused suure saali näitusel „Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst“ ning uue püsiekspositsiooni „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“ pidulik avamine.

Sissepääs muuseumisse 17.–21. veebruaril on kõigile külastajatele soodushinnaga 5 €. Lisaks pakume kõigile kunstihuvilistele sünnipäevasoodustusi Kumu muuseumipoes ja Reval Cafés.

NB! Kõigile muuseumis kohapeal toimuvatele üritustele on vajalik eelregistreerumine Kumu kodulehe kaudu, kuna kohtade arv on piiratud. Viiruse leviku tõttu on kõigil toimuvatel sündmustel maskikandmine kohustuslik.

Kolmapäeval, 17. veebruaril avati kõigile huvilistele uus püsinäitus „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“ , mille kuraatorid on Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Püsinäitus tutvustab siinset vanemat kunsti Eesti mitmerahvuselise ajaloo taustal, kus põimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Fookuses on kunsti roll ühiskonnas ning selle mõju eri kogukondade enesekuvandile. Näitusel tõusevad omaette teemadena esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide tähendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike hääl, vaikiva ajastu ja sõjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. Uusi vaatenurki kunstiajaloole pakuvad projektiruumid ja kaasaegsete kunstnike sekkumised näitusel.

Neljapäeval, 18. veebruaril kell 18 toimus Kumu Facebooki lehe ja Youtube’i vahendusel näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ ametlik finissage, milles raames jõuab publikuni virtuaalne kuraatoriekskursioon koos kunstiajaloolase Mary-Ann Talvistuga. Virtuaaltuuri kaudu saame täpsemalt aimu Ado Vabbe eluloost ning mitmekülgsest loomingust. Vabbe näitus jaguneb kuueks alateemaks, milles annavad tooni kunstniku varajane abstraktne looming koos mänguliste tušijoonistustega, commedia dell’arte värvikad tegelased, päikeselised meenutused lõunamaareisidelt, nüansirohked etüüdid igapäevaelust ning naine kui ihade ja unelmate allikas. Näitusega kaasneb rohke pildimaterjaliga põhjalik monograafiline käsitlus Ado Vabbest, mis jäi lahkunud kunstiajaloolase Tiiu Talvistu viimaseks uurimistööks.

Laupäeval, 20. veebruaril on fookuses näitused „Murtud sümmeetriad“ ja „Egiptuse hiilgus“. Viimase raames toimub Kumu Facebooki vahendusel virtuaalloeng teemal „Hieroglüüfid. Vana-Egiptuse keel pildis ja sõnas“, mida viib läbi egüptoloog ja ehtekunstnik Ulrika Paemurru. Loengus tutvume lähemalt Vana-Egiptuse hieroglüüfide ja keelega – ühe kõige ikoonilisema osaga Vana-Egiptuse kultuurist. Saame teada keele ajaloost ja arengust, erinevatest kirjatüüpidest ja „tähestikest“, mida selle ajaloo kestel kasutati, ning loengu lõpupoole proovime järele, kuidas mõnda sõna ka ise kirjutada ja lugeda.

Näituse „Murtud sümmeetriad“ piduliku lõpetuse raames on kõigil kunsti- ja füüsikahuvilistel võimalik osaleda mitmetel põnevatel üritustel. Näiteks toimub virtuaalne näituse tutvustus ja artist talk , mida viivad läbi näituse kuraator José-Carlos Mariátegui ning kunstnikud Alan Bogana ja Lea Porsager. Üritus toimub Teamsi platvormi vahendusel ja on inglise keeles.

Lisaks on sel puhul plaanis ka praktiline töötuba: joonista või maali, kus kõigil osalejatel on võimalus joonistada paberile seni avastamata osakeste jälgi vinüülplaadimängijast osakeste kiirendi abil või maalida magnetitega abstraktne teos. Töötuppa saab registreeruda kohapeal vastavalt kohtade arvule.

Päeva lõpetab Kati Ilvese eestikeelne ringkäik näitusel. Sellele järgneb näitusesaalis toimuv audiovisuaalne performance, mida viivad läbi kunstnikud Sander Saarmets & Virge Loo. Näitusest ja selle temaatikast inspireeritud audiovisuaalne teos seob helid ja visuaalid sümbiootiliseks tervikuks ning püüab tabada muutlikku ja hoomamatut mikromaailma. Etteaste lähtub paljale silmale nähtamatute osakeste nähtavaks ja kuuldavaks tegemisest, tuues elementaarosakeste maailma loominguliste võimaluste ja võimalikkuste väljale. Helide ja visuaalide tekitamisel juhuslikkuse printsiipi kasutades otsitakse koos kunstnike endi kohapealse sekkumisega pideva liikumise kaudu ühisosa korra ja kaose vahel. Loodud ruumiline helilahendus võimaldab publikul füüsiliselt tajuda kujuteldavat osakeste maailma.

Pühapäeval, 21. veebruaril on fookuses uus püsinäitus „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“. Sel päeval pakume veebis lühivideote programmi, mis tutvustab lähemalt uut püsinäitust ning valitud teoseid ja nähtusi Eesti kunstiajaloos. Lisaks toimub uue projektiruumi näituse „Erinevuste esteetika / Rendering Race“ (kuraator Bart Pushaw) virtuaalne lühitutvustus. Kõigil eelregistreerunutel on võimalik osaleda muuseumis uut püsinäitust tutvustavatel ekskursioonidel, mis toimuvad sel puhul kolmes keeles (eesti, vene ja inglise).

Lisaks on lastele Kumu kassas saadaval ka kunstidetektiivimäng „Mis on pildil valesti?“, mis võtab luubi alla just uue püsinäituse „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“. Küsi paberkandjal mängu Kumu kassast või ava link oma digiseadmes. Kui aga Kumusse tulla ei saa, siis mängida saab ikka. Sellisel juhul saab vastamiseks kasutada katse-eksitusmeetodit. Kodus mängimise versiooni leiad siit.

*Lisaks küsi muuseumis kohapeal lahendamiseks viktoriini „Kumu 15“. Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositakse välja Kumu aastakaardid!

Vaata Kumu 15 kava siit

A WordPress.com Website.