NÄDALA TEOS: Mare Vint. Ilutulestik

Mare Vint (1942–2020) on 20. sajandi teise poole eesti graafika üks tähelepanuväärsemaid autoreid, kes kujundas oma isikupärase käekirja nõukogude perioodil, kuid jätkas jõuliselt ka pärast taasiseseisvumist. Tema töödele on iseloomulik elegantse joone, peenelt läbi töötatud tasapindade ja tühja ruumi ilmekas koosmõju, mis kannab edasi nii esteetilist kui ka poeetilist ja filosoofilist sõnumit. Vindi graafikaloomingus domineerivad kaunid korrastatud maastikud, mis põimivad loodus- ja arhitektuurimotiive. Mõjudes sümboolselt, kehastavad need muu hulgas inimese ja looduse, inimese ja maailma harmoonilise vastastikuse suhte ideaali. Tušijoonistus „Ilutulestik“ kujutab Vindi inimtühjades staatilistes maastikes üpris harvaesinevat liikuvust või sündmust. Ent ka selline kiiresti haihtuv nähtus nagu tuledemäng öötaevas omandab Mare Vindi käsitluses suurema püsivuse: tabatud ajutine hetk kasvab tema teoses üle kauniks ajatuks mustriks.

A WordPress.com Website.