Kaardistades Eesti kunsti identiteedimaastikke

Selle aasta sügisel suleti Kumus vanema Eesti kunsti püsiekspositsioon – Tiina Abeli kureeritud „Varamu. Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni“. See oli 2006. aastal koos Kumu avamisega sündinud väljapanek, mis püsis muuseumiseintel 15 aastat, mõjutades suuresti seda, millisena me Eesti kunstipärandit mäletame ja milliseid töid või autoreid tunneme. Tänases Kumu blogipostituses tutvustavad uue püsiekspositsiooni kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli oma plaane ja näituse valmimise protsessi.

Kui algselt pidi värske väljapanek „Identiteedimaastikud: Eesti kunst 1700–1945“ valmima 2020. aastal, siis pandeemia on ajaplaane nihutanud ja „Identiteedimaastikud“ loodetakse avada veebruaris 2021. Allolevas fotogaleriis on näha mitmesuguseid eriolukordi ja eritingimusi, millega ühe suure näituse ettevalmistamisel on viimasel aastal tulnud arvestada.

Uus püsinäitus tutvustab siinset vanemat kunsti Eesti paljurahvuselise ajaloo taustal. Vaatluse alla võetakse baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri põimingud, kunsti roll noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike hääl, vaikiva ajastu ja sõjaaja kunst ning siinsete identiteedimaastike kujunemise lugu. Kõrge kunsti kõrval tutvustab näitus kohalikku visuaalkultuuri laiemalt, lõimides siinse kunstiharrastuse ja kunstihariduse, tarbegraafika ja disaini ajalugu. Püsiekspositsiooni täiendavad mitu kaasaegse kunsti teost ja vahetuvad näitused projektiruumides.

Ruumide kaupa hakkab uus püsiväljapanek jagunema järgmiselt: baltisaksa portree, aadel ja haritlaskond, baltisaksa ja eesti kunsti põimingud, noore rahvuse ja rahvusriigi kunst, vaikiv ajastu, visuaalkultuur, sõjaaeg. Erinevad perioodid seob omavahel identiteedimaastike galerii, mis kulgeb läbi terve näituse.

Ekspositsiooni esimene ruum on mõeldud sissejuhatusena kogu püsinäitusele. Selles on lavastatud jooksma videoklipid (videokunstnikuks Stella Saarts), mis mõtestavad 19. sajandi ja 20. sajandi alguse Eesti kunsti, kultuuri ja ühiskonda.

Koostöös kuraatoritega on kunstnik Neeme Külm tegelenud Kumu ühe arhitektuurselt pretensioonikama ruumiga: laevaninakujulise, läbi kahe korruse ulatuva nurgatoaga, kus varem eksponeeriti Johann Köleri suureformaadilisi maale. Uues väljapanekus peaks see ruum näitama baltisaksa portreemaali, aga olema ka kogunemise ja vestluste koht publikule. Sellest uuest funktsioonist lähtuvalt on Neeme Külm koos Tõnis Saadojaga välja pakkunud ruumiinstallatsiooni tööpealkirjaga „Puri“. Installatsioon näeb ette ruumi keskele 7 m kõrguse arhitektuurse suurvormi ehitamist, mis moodustab kaarjalt tahulise, purjelaadse seina umbes 50 portreemaalile. Ruumi enda seinad jäävad vabaks ning Balti aadli portreepärand 18. ja 19. sajandist – härrad ja prouad, Vene keisririigi kõrged ametimehed, sõjaväelased, noored biidermeieriaja tütarlapsed ja vallalised balti Tanted, lapsed ja perekonnad, portreed interjööris ja maastikus – koonduvad hiiglaslikule seinapurjele, mis kõrgub vaataja kohal ja pakub erinevaid perspektiive nii selle all üritusi korraldades kui ka neljanda korruse nõukogude aja püsiekspositsioonist vaadatuna. Portreede paigutamisel installatsiooniseinale mängivad kaasa maalide raamid ja formaat, sein nende all kaetakse 19. sajandi mõisakultuurile viitava tapeediga.

Ekspositsioonisaalis õiget tapeeti valimas. Fotod: Tõnis Saadoja

Lühivideode filmimine varakevadest sügiseni 2020. Režissöör Stella Saarts.
Fotod: Linda Kaljundi

Uue püsinäituse esimese projektiruumi avanäitus kujutab endast videoinstallatsiooni umbes 20 lühivideoga, kus kunstnikud, kunstiajaloolased ja teised eksperdid kommenteerivad püsinäituse tähtsamaid teoseid ja teemasid.

Teise projektiruumi avanäitus vaatleb rassi ja erootika teemat Eesti 20. sajandi alguse visuaalkultuuris ja kunstis. Pealkirja all „Erinevuste esteetika / Rendering Race“ käsitleb kuraator Bart Pushaw iha ja inetuse, moodsa elustiili, rassiliste stereotüüpide ja ajatu Idaga seotud pilte. Mitmete seni esmajoones lihtsate reisimälestustena käsitletud tööde puhul tuuakse välja, kuidas pildid loovad ja peegeldavad rassi tähtsust ning ebavõrdseid võimusuhteid nii Eestis kui ka mujal. Näituse kujundaja on Jaanus Samma.

Ekspositsiooni vahetus. Hetkeolukord Kumu 3. korruse näitusesaalides, november 2020. Fotod: Helen Melesk

A WordPress.com Website.