NÄDALA TEOS: Nikolai Kummits. Lambi valgel

Nikolai Kummits (1897‒1944) oli Tartust pärit maalikunstnik ja graafik, kes viljeles peamiselt olustiku- ja maastikumaali. Kummitsa maalil „Lambi valgel“ (1939) näeme stseeni, kus petrooleumilambi valgel istub laua taga väike poiss ja teeb püüdlikult oma koolitükke. Poisi kõrvale on kummardunud ema, et teda abistada. Stseen on huvitav selle poolest, et nii poiss kui ka ema on vaataja poole seljaga, nad tegelevad teineteisega, nad ei poseeri ega esinda mingeid hoiakuid. Sarnast olukorda, kus laua taga istub lambivalguse sõõris lugeja, on Kummits ka mõnel teisel maalil kujutanud. Õppimise ja lugemise motiiv on oluline, see on väljaastumine argiviletsusest ja püüdlemine teiste väärtuste poole.

Kunstniku loomingu põhimotiiviks olidki sageli üksikud inimesed hämara valgustusega ruumis ning nukrad aguli- ja maaelumotiivid. Kummitsale kuulub eesti realistliku olustikulise žanri elustamisel ja edasiarendamisel oluline koht. Esmakordselt tulid eesti kunsti väsinud ja kurnatud töölised, hurtsikud nukras kuuvalguses, poolpimedad keldritoad ja mure, kuid samas ka uhkusetunne nendes elavate inimeste pärast. Avarapilgulise kunstniku-realistina mõistis Kummits, et kunsti tõeliseks allikaks on elu ise: loodus, inimene ja tema tunded. Nii kujutaski kunstnik oma töödes eranditult halli ja murerikka argielu kangelasi – tööinimesi.

A WordPress.com Website.