Pilguheit Eesti avangardismi. Ado Vabbe omanäoline looming

Tänasest on kõigile kunstihuvilistele Kumu kunstimuuseumi 3. korruse B-tiiva näitusesaalis avatud põhjalik ja mitmekülgne ülevaatenäitus Ado Vabbe (1892–1961) loomingust. Vabbet tuntakse ennekõike tema nooruspõlve radikaalselt avangardse loomingu kaudu, mis oli pidevas muutumises ja mille tõstsid 1920. aastatel Eesti alles kujunemisjärgus kunstimaailma tippu kirjandusrühmituse Siuru liikmed, kellest paljude raamatuid ta illustreeris. Kirjanik August Gailit nimetas Ado Vabbet kirglikuks kornetiks, kes sammub tantsides ešeloni ees. Pärast energiast pulbitsevaid noorusaastaid tõmbus kunstnik aga aktiivsest kunstielust ootamatult tagasi ning avalikkusele jäi suurem osa tema ateljee vaikuses loodud arvukatest teostest pikaks ajaks tundmatuks. Vabbe pühendus peamiselt õpetamisele ning temast sai legendaarne ja mõjukas õppejõud kunstikoolis Pallas.

Ado Vabbe seni suurim ülevaatenäitus tutvustab kunstniku eripalgelisi loomeetappe neis esile kerkivate teemade kaudu, milles annavad tooni varajane avangardne abstraktne looming koos mänguliste tušijoonistustega, commedia dell’arte värvikad tegelased, päikeselised meenutused lõunamaareisidelt, maastiku- ja linnavaated koos nüansirohkete etüüdidega igapäevaelust, meditatiivsed vaikelud ning neile vastanduv naisekuju kirglik kujutamine ihade ja unelmate allikana. Eesti esiavangardisti Ado Vabbe mitmepalgeline looming mõjub ka sajand hiljem erakordselt värskena. Näituse kuraatorid on Tiiu Talvistu (1955–2020) ja Mary-Ann Talvistu.

Publikuprogrammid

Näitusega kaasneb mitmekülgne publikuprogramm, mille avab juba sel laupäeval, 29. augustil toimuv venekeelne vestlus restauraatori Julia Gensiga, kes räägib lähemalt Ado Vabbe ja Julius Gensi sõprusest, „Laulude laulu“ („Canticum canticorum“) illustratsioonide loomisest ning teose restaureerimisest. Tutvustatakse Ado Vabbe läbikäimist teiste Eesti kultuuritegelastega ning Genside panust Eesti kultuuriellu 20. sajandi alguses.

Uue hooaja alguses, septembris on kõigil huvilistel võimalus osaleda kuraatorituuril, mida viib läbi kunstiteadlane Mary-Ann Talvistu. Ringkäigul avatakse põhjalikumalt Ado Vabbe elulugu, tema loomingulisi praktikaid ja põhimõtteid ning Kumu näitusel eksponeeritud teoste loomise tagamaid.

Oktoobris võtab kunstiteadlane ja kultuuriajalehe Sirp kunstitoimetaja Reet Varblane fookusesse erootika ja naise kujutamise Vabbe loomingus ning annab loengu teemal „Naisekuju Ado Vabbe loomingus“. Oktoobrikuusse on planeeritud ka publikuprogrammide sarjad, mille hulgas on näiteks dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele loodud programm „Taaskohtumised“, ingliskeelne ringkäik näitusel – Art Walk ning iga kuu viimasel reedel toimuv programm seenioritele – kunstisari „60+“. Lisaks ootame 4–8-aastaseid lapsi koos vanematega külastama meie perehommikuid ning kõiki pisemaid omakorda väikelastehommikutele „Tasapisi“, kus võtame seekord Vabbe loomingust lähtudes ette retke värvide maailma.

Novembris on muuseumikülastajatel võimalus osa saada eriprogrammist „Kunstnikuga näitusel“. Igal üritusel astub valitud näitusega dialoogi üks Eesti kaasaegne kunstnik ja viib näitusel läbi temaatilise ekskursiooni, lähtudes enda vaatepunktist ja loomingulistest praktikatest. Nii avaneb publikule ainulaadne võimalus näha näitust igapäevaselt praktiseeriva kunstniku uuest ja põnevast vaatenurgast. Ado Vabbe loomingut tutvustab maalikunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud Kristi Kongi, kes keskendub oma töödes värvile, valgusele ja ruumile, teostades maale sageli installatiivselt või kohaspetsiifiliselt. Maalimine on tema jaoks viis dokumenteerida olulisi ruume ja objekte ning talletada seeläbi aega. Kongi tööd, mis on tihti rekonstruktsioonid kindlatest paikadest, on üles ehitatud emotsionaalse mälu mehhanismil ning pakuvad võimaluse taaskogeda möödunud situatsioonide värvi ja valgust.

Ado Vabbe tegi aktiivselt koostööd väljaannete kujundamisel, sh Siuru rühmitusele, seetõttu on detsembris fookuses kunsti ja kirjanduse omavahelised koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel. Vahetult enne jõulupühasid toimub avatud vestlusõhtu, mida juhib Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kirjandusteadlane Mirjam Hinrikus. Vestlusel arutletakse, milline oli kultuurirühmituste ühiskondlik roll, kuidas see igapäevaselt väljendus ning milline nägi välja literaatide koostöö Eesti kunstnikega.

Ado Vabbe näitus saab piduliku punkti jaanuarikuu lõpus, mil toimub näituse ametlik finissage. Kavas on nii temaatiline töötuba täiskasvanutele kui ka eesti- ja venekeelsed näitusetutvustused. Ühtlasi on kõigil kunstisõpradel viimane võimalus näitusega tutvumiseks.

Lisaks saadab Ado Vabbe isikunäitust elamusprogramm „Wunderbar!“, mida saab tellida nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Programm algab näitusekülastusega, mille käigus uuritakse lähemalt Vabbe reisimälestusi, abstraktseid teoseid, tušijoonistusi ja etüüde argielust. Pärast ringkäiku suunduvad osalejad Kumu stuudiosse, kus proovitakse Vabbe jälgedes käies ka ise kätt krokiis. Elamusprogramm pakub tavapärasest teistsugust ja meeldejäävat ajaviitmise kogemust sõpruskondadele, sünnipäevalistele ja töökollektiividele.

Monograafia „Ado Vabbe. Wunderbar“

Näitust Kumu kunstimuuseumis saadab kunstiajaloolase Tiiu Talvistu kirjutatud monograafia „Ado Vabbe. Wunderbar“, mis annab põhjaliku ülevaate kunstniku loomingulisest tegevusest ja eluloost, mis ulatus ühest sajandist teise – Vabbe oli tunnistajaks kahele maailmasõjale ja ühiskondlike olude drastilisele muutusele. Lisaks rikkalikult illustreeritud artiklile leiab raamatust mahuka reproduktsioonide ploki, teoste kataloogi, biograafia ja mitu lisa. Paljud Vabbe teosed on raamatus reprodutseeritud esmakordselt. Raamat on eesti ja inglise keeles.

Monograafia autor on Tiiu Talvistu. Raamatu koostamise viis lõpule Mary-Ann Talvistu koos kaastoimetaja Renita Raudsepaga. Graafiline disainer on Tuuli Aule. Raamatut saab osta Eesti Kunstimuuseumi muuseumipoodidest ja e-poest alates 18. septembrist.

A WordPress.com Website.