NÄDALA TEOS: Valve Janov. Näitusel

Tartu sõpruskonna näol on tegemist kunstikoolieaegse sõpruskonnaga, mille tuumikusse kuuluvad Valve Janov, Silvia Jõgever, Kaja Kärner, Lembit Saarts, Ülo Sooster, Lüüdia Vallimäe-Mark ja Heldur Viires. Lisaks õpingutele Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis 1940. aastatel ühendab sõpruskonda ka stalinistlike repressioonide kogemus ja tegutsemine ametliku kunstielu fookusest väljas. 1960. aastate Tartu sõpruskonna eksperimentaalne looming on väikeseformaadiline ja rafineeritud. Et see kunst on intiimset, sissepoole pööratud laadi ning loodud ennekõike sõpradele, tõestab seegi, et selle figuratiivne osa kujutab sageli sõpruskonna enda liikmeid või lähedasi sõpru ning sisaldab asjasse mittepühendatule krüptiliseks jäävaid vihjeid. Nii on Valve Janov maalinud kujuteldaval näitusel action painting’t imetlevat Kaja Kärnerit ja Heldur Viirest teoses „Näitusel”. Tollal moodne maalilaad kandis siinsetele kunstnikele selget kunstilise vabaduse sümboli tähendust ja oli toonases Nõukogude Eesti näitusepildis välistatud.

A WordPress.com Website.