Publiku kaasamine suletud muuseumis ehk kiirelt kohanev muuseumiharidus

Oleme eriolukorra ajal lugejateni toonud kõik hetkel suletud näitused. Mis toimub aga Kumu hariduskeskuses, mille peamine fookus on just Kumu külastavatel inimestel ja vahetul kontaktil? Toimunust ja toimuvast annab ülevaate Kumu hariduskeskuse juhataja Sandra Lääne-Velt.

viktoriiniaken
Viktoriin „Kunstnikud oma sõnadega” e-tunnis „Eneseloomine”

Kumu kui kaasaegse ja kaasava muuseumi üheks olulisemaks ülesandeks on kunsti vahendamine nii suurtele kui ka väikestele ja publiku pidev kaasamine muuseumi tegevusse põnevate ürituste, kursuste, programmide ja koostöö kaudu. Sellel eesmärgil tegutseb Kumus hariduskeskus, kes oma igapäevatöös tegutsebki vahetult publikuga ja publikule. Tavapäraselt tähendab see erinevate ürituste korraldamist, muuseumitundide, ekskursioonide ning elamusprogrammide pakkumist.

Kui muuseumid 13. märtsil riiklikust eriolukorrast tingitult oma uksed ajutiselt sulgesid, siis pidi ka Kumu hariduskeskus kohanema ja asuma tegutsema, et uste taga peituvad teosed, teemad ja ideed ka kontaktivabalt inimesteni jõuaksid. Suuresti tuli lahendusteks kasutada digivõimalusi. Märtsis vastavatud kodulehele loodi „Õppematerjalide” ja „Iseseisvalt avastamiseks” rubriigid, mis lubasid pakkuda huvilistele juba varem valminud põnevaid materjale. Oma koha kodulehel leidsid erinevaid näitusi ja teemasid tutvustavad töölehed ning projekti Digisild raames valminud videotutvustused Eesti Kunstimuuseumi valitud teostest. Kuid välja tuli mõelda ka viisid, kuidas viia kodudesse värsked näitused ja kevad-suvesse planeeritud publiku- ja haridustegevused.

Lahenduseks hakati tootma virtuaaltuure, e-tunde ja isegi loovtööde videosid ja fotoseletusi. Esmalt valmisid virtuaaltuurid näitustele „Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis”, „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst”, „Vinn. Vastupeegeldused” ja „Tulevik on tunni aja pärast”. Virtuaaltuuri kõrval ilmus alles veebruaris avatud näitusele “Vello Vinn. Vastupeegeldused” just eelkõige õpilaste ja õpetajate kaugõpet toetav e-muuseumitund „Fantastiline graafika”. Tunni peamiseks sihtgrupiks said nooremad kooliastmed, kuid tund pakub avastamist ja loomisrõõmu ka täiskasvanutele.

E-tunni „Fantastiline graafika“ avaleht
E-tunni „Fantastiline graafika“ avaleht

Vanematele kooliastmetele otsustasime luua e-tunni “Eneseloomine”, millele pakkus ainest 2019. aasta detsembris avatud ja sellel aprillil sulguma pidanud näitus “Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis”. Meie sooviks oli arendada sellest populaarsest naiskunstnike näitusest püsiv e-tund, mis ka pärast näitust ja eriolukorda annaks õpetajatele võimaluse tutvustada Eesti naiskunstnikke ja avada tagamaid, miks teame ajaloost naissoost kunstnikke hulga vähem kui meessoost. Millised ühiskondlikud hoiakud ja normid on naiskunstnike kujunemist pärssinud ja kes olid need silmapaistvad naised, kes 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses selles valdkonnas teed rajasid? E-tundide ja –materjalide loomist õpetajatele ja õpilastele loodame jätkata ka pärast eriolukorra lõppu.

Lisaks tegutsevad hariduskeskuses ka Kumu stuudiod, mis pakuvad kunstiringe ja kursuseid nii lastele kui täiskasvanutele. Et kodustes tingimustes käsi rooste ei läheks ja loomisrõõmu ka eriolukorra ajal nautida saaks, loodi Vello Vinna loomingust inspireeritud meisterdamisvideo laiemale publikule ning lastestuudiote ja täiskasvanute kursuste huvilised saavad vahvaid loovideid videotervituste ja fotoseletuste näol.

Peagi on publikul oodata ka virtuaalseid publikuüritusi. Juba järgmisel neljapäeval, 7. mail toimub publikuürituste sarja „Kunstnikuga näitusel” üritus virtuaalloenguna. Näitusel „Vello Vinn. Vastupeegeldused” avab oma mõtteid kunstnik Liina Siib. Üritus on vaadatav Facebookis.

Eriolukord on nõudnud kõikidelt muuseumitelt ja muuseumitöötajatelt kiiret kohanemist ja uute lahenduste välja töötamist. Kriisiajal omandatud kogemused ja loov lähemine on aga kindlasti pikema mõjuga. Loodame Kumu hariduskeskusega jätkata muuseumi ja kunsti vahendamist nii virtuaal- kui ka reaalmaailmas. Hoia meie tegemistel silma peal Kumu kodulehel või hariduskeskuse Facebookis.

A WordPress.com Website.