NÄDALA TEOS: Sally von Kügelgen. Meesakt

Aktiklassid olid 19. sajandil üheks peamiseks takistuseks naiste akadeemilise kunstihariduse omandamise teel. Enamjaolt olid akadeemiates modellideks mehed, sest naismodellidega seostusid eetilised ja moraalsed piirangud. Balti (nais)kunsti kontekstis on oluline teada, et Peterburi kunstiakadeemia õppekorraldus polnud Euroopa mainekamate kunstikeskuste, olgu siis Müncheni või Pariisiga võrreldes nais- küsimuses kaugeltki kõige konservatiivsem. Seda tõestab baltisaksa maalijanna Sally von Kügelgeni (1860–1928) õpiaeg.

Sally von Kügelgen õppis Peterburi kunsti- akadeemias aastatel 1880–1885, osaledes just kõige hinnatumas ajaloomaali õppes. Akadeemia- aastatest on Eesti Kunstimuuseumi kogudes hoiul Sally von Kügelgeni 23 joonistust ja maalietüüdi.

Sally von Kügelgeni loomingust on alles üllatavalt palju aktijoonistusi ja meisterlikke suure- formaadilisi aktimaale. See märkimisväärne tööde galerii tõestab Sally von Kügelgeni võimekust tulla toime inimkeha proportsioonidega, anda edasi valgust, varju ja vormi, modelleerida noormeeste keha siledust ja eakate modellide soonilisi lihaseid – nii nagu akadeemiline haridus seda ajalookangelaste ja piiblistseenide maalimise ettevalmistusena tähtsaks pidas.

Näitust „Eneseloomine“ ette valmistades said Sally von Kügelgeni seni mapis seisnud aktimaalid korralikud alusraamid ja töid restaureeriti. Nähtavaks muutus spetsiifiline mees- modellide alastuse varjamise viis. Meesmodellid ei kanna pükse ega niudevööd, vaid ainult genitaale katvaid sidemeid. Just maalidel muutuvad need eriti silmatorkavaks, irriteerides mõtlema naistele kehtestatud piirangutest või lausa hilisematest ülemaalingutest, tsensuurist. Kuigi modellide katmise taga oleks lihtne näha naisõpilaste kohalolust tingitud käitumiskoodeksit, siis Peterburi akadeemia aktiklassi praktikas oli tegemist juba 1850. aastatel välja kujunenud ja kohati kuni 1930. aastateni püsinud traditsiooniga ning heledad varjavad sidemed püüavad pilku nii mees- kui ka naisõpilaste akti-etüüdidel. Tõsi, naistel katvamalt ja korrektsemalt.

Vt ka näituseülevaadet veebis ja virtuaaltuuri kuraator Anu Allasega!

A WordPress.com Website.