NÄDALA TEOS: Silvia Jõgever. Teoorjad tulevad põllutöölt koju

Hinnatud kunstiõpetaja Silvia Jõgeveri (1924–2005) „Teoorjad tulevad põllutöölt koju” (tuntud ka kui “Heinalised”) (1960) on mitmeski mõttes erandlik teos. Veidi tontlikus assamblaažis väjendub kunstniku ambitsioon mängida vabalt vormi ja materjaliga, lastes lahti kujutamistavadest. Samas ei ole küsimus ainult kunstisisestes vormiotsingutes. Kunstnik on otsustanud uuesti tegeleda teoorjuse ajalooga, mille kujutamine diplomitöös tal 1948. aastal ära keelati. Teoorjuse teema oli sel perioodil ideoloogiline ja seega mõneti riskantne valik, mis võib olla põhjuseks, miks Jõgever teost avalikult ei eksponeerinud. Seega on tegemist intiimse pildiga, mille kunstnik teostas justkui iseendale. See absurdsena mõjuv assamblaaž viitab küll toonastele vormiotsingutele maalikunstis, mil pildipinnale hakkasid ilmuma uued tekstuurid ja materjalid, mida tõukas tagant soov lõhkuda maali kahedimensioonilisust, avaneda ruumi, muutes pildipinna taktiilseks. Teisalt väljendab kunstnik selle teosega, mille pinda ta on hoolikalt eri materjalidega elustanud, empaatiat eelnevate põlvkondade naiste vastu. Kunstnik on võtnud aja, et mõelda kõigile neile ajaloo silmis nähtamatuks jäävatele naistele, keda elu närtsutab ning kes ilma nägudeta oma lõputus ja paratamatus elu ringkäigus on rassimas.

A WordPress.com Website.