Kumu 2020 näitusekava – hitid, klassikud ja tulevikuvisioonid!

Kumu 2020. aasta näituseplaan toob vaatajate ette 8 uut näitust, pakkudes vaatajatele väga erinevaid vaatenurki ja teemasid nii sügavalt kunstiajaloost kui hetkel olulisest kaasaegsest kunstist.

Kadi Polli

2018. aasta oli Kumu kunstimuuseumi jaoks eelkõige kõlavate välisnäituste aasta. 2019 aastal, mil tähistasime Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäeva, tegelesime esmajoones oma kogude ja kohaliku publikuga, kutsudes kaasaegseid kunstnikke suhestuma vanema kunstipärandiga ja viies klassikuid Tallinnast välja Haapsallu ja Valka („Avatud kollektsioonide“ projekt). 2020. aasta suureks teemaks on kindlasti uued püsinäitused, mida on plaanis avada lausa mitu: Kumu sünnipäeval 15.–16.veebruar avab uksed tuttuus püsiväljapanek „Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel“ (kuraator Eha Komissarov) ja seejärel läheb vahetusse eesti kunsti kullafond – juba 15 aastat väljas olnud „Varamu. Eesti kunst 18.sajand – 1945“ Kumu III korrusel. Viimast pilku saab sinna heita augustini, siis tuleb pikem paus ja uuenenud „Varamu“ (kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli) on plaanis avada novembris.

Lisaks annavad Kumu 2020 aasta näituste hulgas tooni lausa 3 võimsat isikunäitust: Vello Vinna, Ando Keskküla ja Ado Vabbe retrospektiivid. Viimane on mõeldud teadlikult kompenseerima „Varamu“ püsiekspositsiooni vahetust, pakkudes siiski võimaluse vanema eesti kunsti väljapanekuks ja haridusprogrammideks Kumus ka 2020. aasta sügisel.

Sügise naelaks on plaanitud suure saali näitus „Egiptuse hiilgus“, mis loodetavalt toob muuseumi laia, vanadest kultuuridest huvitunud publiku. Väärtuslikud Vana-Egiptuse originaalesemed Torino Museo Egiziost jõuavad ühel ajal näitusele nii Kumusse kui ka Amos Rexi muuseumi Helsingis, võimaldades teha väga huvitavat näituseturunduslikku koostööd ja kutsuda publikut üle lahe korraga kahele teineteist täiendavale näitusele. Samal ajal kui Kumu suur saal tegeleb kõige iidsemate esemetega, mida kunstimuuseumis kunagi eksponeeritud, astub Kumu kaasaegse kunsti galerii pika sammuga tulevikku. Seal saab sügisel näha väljapanekut „Murtud sümmeetriad“, kus näidatakse Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) residentuuris alguse saanud töid.

Loe kõigist uuel aastal avatavatest näitustest allpool:

Suur saal

Ando Keskküla. Tehnodeelia ja tegelikkus
22.05.–13.09.2020

Ando Keskküla (1950–2008) retrospektiivsel isikunäitusel näeb happening’e, joonistusi, maalikunsti, animafilme ja interaktiivseid (video)installatsioone, mida iseloomustavad sellised vastandlikud mõistepaarid nagu looduslik/tehnoloogiline, utoopiline/düstoopiline, psühhedeelne/reaalne. Kuraator: Anders Härm.

Egiptuse hiilgus
10.10.2020–14.02.2021

Eestis toimub esimest korda Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus. Eksponeeritud on tuhandete aastate vanused arheoloogilised leiud ühest maailma mahukamast Vana-Egiptuse kollektsioonist – Museo Egiziost Itaalias. Väljapanek loob 200 väga erineva originaaleseme kaudu võimaluse tutvuda vaaraode riigi ja egiptlaste igapäevaeluga. Näitus toimub koostöös Museo Egizioga, paralleelnäitus „Egiptuse hiilgus“ on samal ajal avatud Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis. Koordinaator: Inga Jaagus.

3. korruse B-tiib

Vello Vinn. Vastupeegeldused
14.02.–09.08.2020

Vello Vinna (1939) isikupärane kujundimaailm põhineb graafika meisterlikul valdamisel, peenel detailikäsitlusel ja teravmeelsetel seostel. Vinna retrospektiiv annab ülevaate tema loomingu mõjust Eesti visuaalkultuurile. Näitus loob dialoogi ka nüüdisaja kunstnike teostega. Kuraator: Elnara Taidre.

Ado Vabbe
28.08.2020 – jaanuar 2021

Eesti ühe tuntuma avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) näitus keskendub tema loomingu eripalgelistele etappidele. Vabbe tegevus nii kunstniku kui ka Pallase õppejõuna ning ekspressionismi ja futurismi uurijana mõjutas kohalikku kunstivälja. Kuraator: Tiiu Talvistu.

Uus püsinäitus “Varamu”!

Uus püsiväljapanek näitab Eesti kunsti (18. sajandist – 1945) tihedas seoses ühiskonna arengutega. Esiplaanil on sellised märksõnad nagu baltisaksa aadel ja literaadid, regionaalne ruum, sümbolism, rahvuslik ja rahvusülene, identiteedimaastikud, moderniseerumine, kodanlus, autoritaarne aeg, sõda jpm. Kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi

4. korruse B-tiib

Uus püsiekspositsioon. Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel
Alates 16.02.2020

1990. aastaid tuntakse kui uusi kunstnikupositsioone loonud aega. Ühiskonnas toimunud sotsiaalsed muutused leidsid vastukaja kunstis, mis edastas sõnumeid vabadusest, uuest meediast ja tehnoloogiast, soorollidest ja tarbimiskultuurist. Uus püsiekspositsioon toob välja 20. sajandi lõpukümnendi ideerohkuse ja dünaamilised protsessid, pöörates samal ajal tähelepanu uue meedia rollile läbimurdeaja kajastuste looja ja ohumärkide konstrueerijana.

Kaasaegse kunsti galerii, 5. korrus

Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel
17.04.–04.10.2020

Reiv on elektroonilise tantsumuusika pidu, mille hoovad ulatuvad helimaastikult kaugemale, mõjutades eri subkultuursete manifestatsioonidena ka visuaalkultuuri. Seda jõulist fenomeni käsitlev näitus toob vaatajani teoseid reivi tippaja mekadest Inglismaalt ja Belgiast ning avab ühtlasi reivikultuuri kaasajas – nii Berliini ööklubis Berghain kui ka paljudes teistes paikades.

Kuraator: Kati Ilves

Murtud sümmeetriad
30.10.2020 – veebruar 2021

Murrangud teaduses on sageli leidnud inspiratsiooni kunstis. Käesolev väljapanek toob vaataja ette kunstnike tõlgendused osakestefüüsika keerulisest ja põnevast valdkonnast. Kõik eksponeeritud teosed on alguse saanud kunstnike residentuurides Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN-is). Kuraatorid: Mónica Bello, José-Carlos Mariátegui.

A WordPress.com Website.