NÄDALA TEOS: Taavi Talve. Pimetähn (2015)

Kunstnik Taavi Talve on Eesti kunstielus senimaani tuntud ühena produktiivse kunstikollektiivi Johnson ja Johnson kahest liikmest. Huvitudes 1960.–1970. aastatel New Yorgi avangardkunsti skeenel toimuvast, leidis Talve endale sellelt pinnalt võrdlemisi ootamatult uurimismaterjali. Teda käivitas Yvonne Raineri ja Babette Mangolte’i tööde tiitrites ja viidetes esinev tuttavakõlaline nimi. Sellest nimest areneski Talve uurimuslik seiklus arhiivi ja kaasaja vahel – tantsija Epp Kotkas on rohkem Talve fiktsioon kui reaalne isik. Hoolikalt, viide viite haaval, on Talve tantsijat puudutava materjali kokku kogunud ja kontekstualiseerinud tema toonases kultuuriruumis. 16 mm filmile üles võetud jutustus esitab need haprad arhiivse iseloomuga materjalid mustvalgel, lubades vaatajal jälgida, kuidas hargneb autori mõte ja kuidas segunevad fiktiivne ja faktipõhine uueks, ka laiemele kultuurikontekstile ja -ruumile viitavaks narratiiviks.

A WordPress.com Website.