NÄDALA TEOS: Kaido Ole. The Band

Kaido Ole on oma maalilaadi väsimatult täiendav kunstnik, keda 2000. aastatel tunti kaalutletud ja täpse esitusviisi järgi, mida vürtsitas vaevumärgatav huumor. Eriline koht selle kümnendi Ole loomingus kuulub 36 maalist koosnevale maaliinstallatsioonile „The Band” (2005), millest Eesti Kunstimuuseum omandas 10 tööd. Selle Ole ühe populaarsema ja võimukama sarja väärtustest rääkides kasutavad kriitikud eri vaatenurki, mis siiski koonduvad siiraks imetluseks selle üle, kuidas ühte ja sama võimendimotiivi kordav sari suudab väljaks koondatult edastada täistugevusega töötavate võimendite energeetilist koormust ja survet kuulaja teadvusele. Ole teeb kõlarist paradoksi, mis lahkab üksiku ja hulga vahekordade tabamatuid finesse. Tema disainitud radiaalne kõlarikujund võib avaldada muljet esteetilise tootena, kuid kõlar kui tehniline toode, kuulamise abivahend ei tähista mingeid erilisi väärtusi ja tähendusi. Hulgaks saanuna ja õige reavahega järjestatuna elustavad samatüübilised, üksteisega äravahetamiseni sarnased kõlarid ruumi, märgistavad kõrvulukustavat detsibellide survet ning muusika kuulamisest väljakasvanud võimu sümboleid.

A WordPress.com Website.