NÄDALA TEOS: Ellinor Aiki. Aednik aias

Pallases õppinud Ellinor Aiki (1893—1969) on kunstiajalukku läinud oma fraktuursete ja summutatud koloriidiga lillemaalide, portreede ja linnavaadetega. Aiki 1930-50. aastate koloriiti ilmestavadki eelkõige tuhmimad värvid, kuid tema viimase loomeperioodi teoste koloriit muutus varasemaga võrreldes julgemaks ja jõulisemaks. Heaks näiteks sellest on 1963. aastal valminud „Aednik aias”, mis kombineerib Aikile iseloomulikku lillemaali õite vahele mattunud inimfiguuriga. Teosel puudub perspektiivi markeeriv silmapiir, selle asemel näeme rahuloleva ilmega ja oma tegevusest täiesti haaratud aednikku, kes kireva lilleväljaga täiuslikult ühte sulab.

A WordPress.com Website.