Helsingis näitust „Eneseloomine“ ette valmistamas

Kumu direktor Kadi Polli, kuraator Anu Allas, koordinaator Karin Pastak ning kunstiteadlane ja kuraator Tiina Abel käisid hiljuti Helsingis seoses 2019. aasta rahvusvahelise suurprojektiga „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“.

„Eneseloomine“ valmib koostöös Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub naiskunstnike tegevusele Eestis ja Soomes 19. sajandi keskpaigast 20. sajandi keskpaigani. Lisaks pöörab näitus tähelepanu naiste kujutamisviiside muutumisele, aga ka üldisele soorollide mitmekesistumisele selle perioodi kunstis. Projektiga kaasneb ka mahukas raamat, mis uurib nii naiskunstnike hariduskäike, reisimisvõimalusi kui tutvusvõrgustikke, kirjavahetust ja kontakte teiste maade kultuuriringkondadega, kaardistades seda intellektuaalset keskkonda, milles naiskunstnikud tegutsesid ja mis neid kujundas.

Reisi üheks eesmärgiks oli külastada Ateneumis avatud näitust „Urban encounters“, mis, nagu nimigi ütleb, uurib linnastumise peegeldusi 20. sajandi kunstis. Kuna see näitus on edasiareng samuti Ateneumi kureeritud ning mööda maailma reisinud nelja naiskunstniku: Helene Schjerfbecki, Elga Sesemanni, Sigrid Schaumani ning Ellen Thesleffi loomingust, siis olid ka linnanäitusel väljas mitmed “Eneseloomise” näitusele olulised naiskunstnike teosed.

Näitusele andsid palju juurde arhiivimaterjalidest kokku pandud videod Helsingi elust alates 1930. aastatest kuni 1960. aastate keskpaigani, mis näitasid nii tänapäeval üleinimlikuna tunduvat linnaehitust kui lõbusat ajaveetmist.

Mõned valikud näituselt:

Peale näituse külastamist oli aga aeg tutvuda Ateneumi kogudega. Kuraatorite eeltehtud valikut ka päris elus näha oli äärmiselt rikastav ning aitas parema ettekujutuse saamisele ning eesti kunstiga võimalikule sidumisele väga palju kaasa.

Tänu Ateneumile oli näituse tiimil võimalik ööbida esimeste külalistena HIAPi (Helsinki International Artist Programme) administreeritavas Villa Eläintarhas. Toikonranta pargis asuv villa pärineb 1889. aastast ning varem kodanliku eluviisi muuseumina toiminud maja oli tõeliselt võluv ning inspireeriv.

„Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ avaneb Kumu suures saalis 6. detsembril 2019 ning on avatud 8. märtsini 2020. Näituse kuraatorid on Tiina Abel ja Anu Allas, töögruppi kuuluvad Kadi Polli, Karin Pastak, Bart Pushaw ja Anu Utriainen. Lisaks ilmub mahukas raamat mitmete teiste rahvusvaheliste kunstiteadlaste tekstidega.

Karin Pastak

A WordPress.com Website.