NÄDALA TEOS: Kadi Estland. Kõrbelaul

Videos „Kõrbelaul“ räägib Kadi Estlandi vanaema isiklikke mälestusi noorpõlvest, meenutades muuhulgas külastusi Estonia teatrisse ning Georg Otsa osatäitmisi operetis „Kõrbelaul“. Videoga koos eksponeeritakse kunstniku perekonnas traditsiooniliselt tikitud linikud; tegemist on üle mitme põlvkonna ulatuva traditsiooniga, mida Estland, kes ise tekstiilikunsti taustaga, jätkab siiani. Nii on siin esitatud tekstiilid tegelikult väga erinevatest aegadest, aga põhiosas on Estlandi tehtud siiski pärit üheksakümnendatest, kuigi töö kontseptsioonist lähtudes ei ole sellel tegelikult mingit tähtsust. Estlandi autoripositsioonis peegeldub toonase feministliku kunsti üks põhihoovusi: autobiograafilisus, millega Estland tegeles põhjalikult ja süvitsi. Küsimused sellest, kuidas toimib kollektiivne/perekondlik mälu, kuidas tikitakse identiteeti korduvad käitumismustrid ja kuidas õmmeldakse kokku põlvest põlve edasikanduvat naiseidentiteeti, olid tema loomingus tol perioodil kesksel kohal.

A WordPress.com Website.