Kumu noorteõhtu Kaarel Kurismaa näitusel

25. oktoobril toimus Kumu noorteklubi poolt korraldatud noorteõhtu, mille raames tutvustati lähemalt Kumu näitust “Kaarel Kurismaa. Kollase valguse orkester“. Leidsid aset juhitud ringkäigud ja ühised arutelud, kus sai jagada oma tõlgendusi ja ideid Kurismaa teostest.

Lisaks näituse tutvustustele sai osaleda erinevates töötubades, mis said inspiratsiooni Kaarel Kurismaa mitmekülgsest ja värviküllasest loomingust. Õhtu lõpetas ainulaadne programm muusikaliste etteastetega. Kumu noorteklubi liikmed kirjutasid õhtust põhjaliku ülevaate.

Ekskursioonid näitusel

Polina Šapovalenko

Noorteõhtul said noorteklubi liikmed end tunda kuraatoritena, tehes lühikese näitusetuuri kõigile huvilistele.Tuurid toimusid nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Tuuril sai kuulata lähemalt Kaarel Kurismaast ning tutvuda tema loominguga. Kurismaad peetakse Eestis üheks suurimaks heli- ja kineetilise kunsti pioneeriks, kes teeb mitmekesiseid ja kirjusid kunstiteoseid. Näitus annab hea ülevaate, millega Kurismaa on siiamaani tegelenud, alates nukufilmidest ja happeningidest kuni vilkuvate valgustusteni ja häälitsevate heliobjektideni välja. Näitusesaalis sai tunnetada justkui ruumi liikumist ja elamist, kuulata erakordseid helinaid ja näha liikuvaid objekte. Pastelsed värvid tekitasid mõnusat harmooniat või hoopiski lapsepõlve nostalgiat, meenutades värvilisi mänguasju. Ekskursioonidel tulid esile teemad nagu objektid avalikus ruumis, kunstniku panus Eesti nukufilmides ning laiemalt liikuva pildiga eksperimenteerimisel. Ringkäik kulges paraku natukene liigagi kiiresti tiheda ajagraafiku tõttu, kuid osalejad said end korraks panna teistsugusesse miljöösse ja sellele vaatamata nautida õhtu algust.

Vestlusring „Kunst ja avalik ruum”

Alice Jaanus

Noorteõhtu oli väga meeleolukas ning kogemusterohke, kuid enim nautisin ma vestlusringis osalemist. Kõik huvilised olid kogunenud Kumu aatriumisse, et võtta osa arutelust teemal „Kunst ja avalik ruum. Kunstniku roll avaliku ruumi kujundamisel“. Otsustasime noorteklubiga valida antud teema kuna soovisime sellest rohkem teada saada ja samuti moodustas see ühtse terviku teiste õhtul toimunud tegevuste ning Kumu näitusega „Kaarel Kurismaa. Kollase valguse orkester“. Tegu on teemaga, mis on oluline ja kõnetav, kuid samal ajal vähe kajastust saanud. Tihti linnas kõndides keskendume me oma mõtetele märkamata meid ümbritsevat ruumi ning tihti me ei saagi aru, kas tänaval peituva objekti näol on tegu läbimõeldud kunstiteosega või mitte. Vestlusringi viis läbi Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kellel on olnud mitmeid projekte, kus ta on tegelenud linnaruumis asuva kunstiga. Projektidega seoses kaasnes palju lugusid huvitavatest seikadest ning inimeste suhtumisest kunsti. Muidugi ei seisnenud arutelu ainult kuraatori monoloogis, vaid kõigil osalejatel oli samuti võimalus sõna sekka öelda ning avaldada enda arvamust kunsti olulisusest linnaruumis. Mõtteainet jätkus ja arutelu osutus nii põnevaks, et see kestis oodatust kauem. Ma loodan, et lisaks mulle jäid ka teistele osalejatele vestluse teemad meelde ning edaspidi pöörame rohkem tähelepanu meid ümbritsevale ruumile!

Tote bagi töötuba

Karmen Karus

Kumu noorteõhtul said kõik soovijad kätt proovida riidest kandekoti ehk tote bagi kujundamise töötoas. Noored said endale võtta ühe värvilise koti, valida meelepärase A4 paberi, millel oli kujutatud Kurismaa näitusele omast sümboolikat ning seejärel valitud pildi järgi omale riide- või spray-värvide abil koti disainida. Loomulikult võis ülesandele ka veidi teistmoodi läheneda: igaüks oligi omamoodi loov! Võiks isegi väita, et nii suurt osalejate arvu ja huvi antud töötoa vastu pole Kumu noorteõhtute ajaloos veel olnud. Terve aeg valitses töötoas meeldiv, soe ja hubane õhkkond. Loodame, et kõik suured ja väikesed kunstnikud jäid oma loominguga rahule ning alati kui nad enda disainitud kotti vaatavad, meenub neile see vahva sügisene õhtupoolik Kumus.

Kontsert

Indrek Hints

Kumu noorteõhtu lõppes muusikalisel lainel. See osa õhtust toimus 4. korrusel Kurismaa näituse keskel. Enne muusikalist etteastet tutvustati külastajatele unikaalset keelpilli, mille nimeks oli raudne laulu laulja. See pill oli loodud kahe kunstniku, Hannes Tõnuri ja Paul Beaudoini, koostööl. Ainuüksi üks pilli kaalus umbes 16 kilogrammi. Oma raskuse ja ülesehitusega andis pill edasi lugu Kreeka kangelasest Odysseusest. Lisaks pilli üleüldisele väljanägemisele oli pillile omane spetsiifiline kõla. Pärast pilli tutvustust anti inimestele võimalus proovida seda imepilli ka ise mängida.

Teisena järgnes elektroonilise muusika etteaste Lauri Lesta poolt. Kontserdi atmosfäär oli üldiselt hea ning selle meeleolule aitas kaasa ka valgustus ja ümbritsevad skulptuurid, mis läksid väga hästi kokku taolise muusika ning süntesaatorite helide iseloomuga.

Üldine mulje

Christiin-Pauliin Kivi

Kumu noorteõhtu atmosfäär oli mõnusalt hubane. Osalejad tundsid ennast oodatuna ja kaasatuna. Näitusel „Kaarel Kurismaa. Kollase valguse orkester“ üles astunud esinejad mõjusid äärmiselt inspireerivalt. Eriti meeldejäävaks muutis selle ürituse Kaarel Kurismaa enda kohalolek. Õhtu sujus ladusalt, meeleolu oli laes ning aeg lausa lendas.

A WordPress.com Website.