NÄDALA TEOS: Tanja Muravskaja. Nemad, kes laulsid koos

Tanja Muravskaja (1978) on fotokunstnik, kelle loomingu keskmes on enamasti rahvusliku kuuluvustunde ja identiteediga seotud küsimused. Töötades tihti portreežanris, jäädvustab Muravskaja eri kultuuritaustaga inimesi või lavastab kompleksseid sotsiaalseid situatsioone, initsieerides sel viisil vaatajat lugema tuttavat pilti uues kontekstis.
Portreefotode sari „Nemad, kes laulsid koos“ (2007–2008) kujutab Eesti taasiseseisvumise võtmeisikuid – üles on pildistatud Jüri Adams, Ignar Fjuk, Liia Hänni, Tunne Kelam, Mart Laar, Marju Lauristin, Ülo Nugis, Mart Nutt, Lagle Parek, Edgar Savisaar, Enn Tarto ja Heinz Valk (ülal Edgar Savisaare, Heinz Valgu ja Marju Lauristini portreed). Suuremõõtmelised ja tumedates toonides fotod rõhutavad pöördelise sündmuse ajaloolisust. Sari on justkui monument millelegi, mis käes ja möödas. Teose valmimishetkel oli osa portreteerituid juba aktiivsest poliitikast taandunud, nende kaasamine viitab pigem laiemale kohalolule – ühiskondlikule pildile, mis polnud aastaks 2007 tekkinud üleöö, vaid mille kujunemisele on portreteeritud oma panuse andnud. Muravskaja on selles osutuses detailne ja objektiivne, ta ei lasku hinnangulisusesse, vaid jätab vaatajale tõlgendusvabaduse, julgustades teda esitama küsimusi riigi, rahvuse ja enesemääramise kohta.

A WordPress.com Website.