„Eesti kunsti DIGISILD“ on valmis ja ootab katsetamist

„Eesti kunsti DIGISILD“ on Eesti Kunstimuuseumi ühine haridusprojekt, mille käigus sündis üldharidus- ja kutsekoolidele suunatud õppematerjal. Õppematerjal koosneb 20 kunstiteost tutvustavast lühivideost ja neid toetavatest töölehtedest. Videote eesmärk on tutvustada Eesti ühte olulisemat kunstikogu ja ka inimesi, kes igapäevaselt kunstimuuseumis töötavad.

2017. aasta kevad-suvel filmitud ja sama aasta sügisel monteeritud lühivideote aineseks on 20 kunstiteost, mis on on eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumi erinevates muuseumides – Niguliste muuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis.

Videotes käsitletud teoste valikul on lähtutut põhimõttest, et kõnealune kunstiteos võtaks kokku kas konkreetse perioodi või teema Eesti kunstiloos. Teemade sõnastamisel on arvestatud gümnaasiumi riikliku õppekavaga. Nii võib muuseumite teoste valiku koondada ühise pealkirja alla „Kunsti roll eri ajastutel“ ( näiteks Niguliste kunstimuuseumi koondteemaks on „Kunst ja religioon keskaegse inimese elus“, Kadrioru kunstimuuseumi vidotel „Kunst ja ühiskond 17.–19. sajandil“.

Kumu kunstimuuseumi ja Adamson-Ericu videod annavad üle vaate Eesti kunstielu kujunemisest ja arengutest alates 18. sajandist kuni kaasajani välja.

Videotega kaasas olevad töölehed aitavad mõista ja mõtestada esitatud teemat ning loovad võimaluse lisategevusteks. Need on väljatöötatud põhikooli III astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele klassis kasutamiseks. Töölehed koosnevad TEA, ARUTLE JA LOO plokist. Esimene annab põgusa ülevaate ajastust, mil videos esitletud teos on loodud. ARUTLE JA LOO pakub võimaluse ühisaruteludeks ja erinevateks loovülesanneteks. Õppematerjali üheks väga oluliseks eesmärgiks on julgustada õpetajaid ja õpilasi rohkem kasutama ka Eesti Kunstimuusuemi digiteeritud pärandit, mis asub muuseumi Digikogus aadressil digikogu.ekm.ee.

Eesti Kunstimuuseumi rikkalik Digikogu loob digiõppematerjalide loomiseks suurepäraseid võimalusi. Eesti koolides toimuv digipööre suunab ka meid üha enam digimaailma võimalusi avastama ja leidma viise, kuidas julgustada ja toetada õpetajaid kunstiajaloo õpetamisel koolis. Mida paremini orienteerub õpetaja Eesti Kunstimuuseumi digikogus, teab muuseumi võimalusi ning oskab näha muuseumi partnerina, seda kindlamalt tagame õpilaste jõudmise muuseumisse.

Seega on õppematerjali laiem eesmärk suunata õpetajaid koos klassidega muuseumisse ja muuseumitundidesse. Selleks on iga töölehe lõpus ära toodud ka tunni soovitus. Lisaks võimaldab materjal nii eelhäälestust kui teema kordamist koolis.

Õppematerjal on kättesaadav muuseumi lehel kunstimuuseum.ekm.ee/eesti-kunsti-digisild/. Videod on leitavad ka YouTube’ist. Lisaks on videod osaks Tallinna Ülikooli DigiÕppeVaramust, mis üsna pea on kättesaadavad e-koolikoti keskkonnas.

Videote valmimist on toetanud Kultuuriministeerium projekstist „Digitaalne kultuuripärand“. Videote autorid on Piibe Kolka, Jekaterina Abramova ja Saskia Lillepuu. Töölehed on koostanud Eesti Kunstimuuseum. Videote ja töölehtede kujunduse tegi Tuuli Aule.

Nüüd, kõik õpetajad, ootame teid õppematerjali katsetama! Tagasidet saab anda kodulehel leiduva ankeedi kaudu.

Piret Sepp, Mary-Ann Talvistu ja Sireli Uusmaa

A WordPress.com Website.