Kumu aastal 2017

Möödunud aastal sai Kumu jaoks alguse suur pidustuste periood, mis kulmineerub käesoleval aastal Eesti Vabariigi 100 juubeliga. Võtame hetke ja vaatame tagasi kõigile valminud näitustele ja programmidele.

2017 tähendas Kumule:

– ligi 135 000 külastajat
11 uut näitust

Populaarsemad neist:

– „Paul Delvaux. Unest ärkaja“ (kuraator Claire Leblanc);
– „Anu Põder. Haprus on vaprus“ (kuraator Rebeka Põldsam);
– „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel“ (kuraatorid Eha Komissarov ja Elnara Taidre);
– „Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst“ (kuraator Lola Annabel Kass);
– „Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid“ (kuraatorid Detmar Westhoff ja Liis Pählapuu).

näituse vaade „Paul Delvaux. Unest ärkaja“
„Paul Delvaux. Unest ärkaja“, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepashko

Näitus väljaspool Eestit: „Ekraani arheoloogia. Eesti näide“ (kuraator Eha Komissarov) Bozari kunstikeskuses Brüsselis.

1123 muuseumi- ja stuudiotundi, milles osales 17 411 last ja noort
219 publikuüritust 7777 külastajale

foto akti joonistamise stuudiost Express & Draw
Publikuprogramm EXPRESS & DRAW – Akti joonistamise stuudio. Foto: Mary Talvistu

Kumu 2017. aasta tegevus pakkus laia ja sisukat näituseprogrammi ning kasvatas muuseumi haridus-, stuudio- ja publikuüritustel osalenute numbreid. Seega tegi veelgi enam külastajaid kunstiga tutvust just Kumu hariduskeskuse ekskursioonide, kohtumiste, vestlusringide ja ateljeetundide kaudu, kinnitades muuseumi tähtsat ja mitmekülgset rolli kunstielamuse vahendajana.

Aasta iseloomustusena väärib esiletoomist kaks hoogu saanud tegutsemis- ja mõttesuunda. Neist esimene on senisest veelgi suurem rahvusvahelistumine, mis lisaks välisnäituste ja -kuraatorite toomisele Kumusse tähendab ka siinse kunsti pakkumist ja viimist Eestist väljapoole. Eesti kunsti näitused 2017. aastal Brüsselis ja Roomas, 2018. aastal Pariisis, Moskvas ja Nantes’is on Eesti Kunstimuuseumile suuresti võimalikuks teinud Eesti Euroopa Liidu eesistumine ja EV100, kuid riikliku agenda raames sündinud tugevad näitused ja kättevõidetud suhted pakuvad head kapitali ka edaspidiseks.

Teise, pigem sisulise suunana koguvad Kumu näitusepoliitikas järjest enam teadlikku tähelepanu naiskunstnikud. 2017.aastal Kumus välja pandud Anu Põdra looming tabas ajastu närvi ning läheb 2018.aastal näitusele Tretjakovi Galeriisse Moskvas ja 2019.aastal Pori kunstimuuseumisse Soomes. 2019.aastaks on Kumu kuraatoritel juba ettevalmistuses nii vanema Eesti kunsti uus püsiekspositsioon, mis kõige muu kõrval peab ümber vaatama naiste tähenduse siinses kunstiloos, kui ka eraldi näituseprojekt „Moodne naine – uued identiteedid“ Kumu kunstimuuseumi suures saalis.

Järgnevalt on meeldetuletuseks üles loetud kõik Kumu 2017. aasta näitused. Oleme endalt küsinud, miks pidas Kumu vajalikuks teha just neid näitusi ja mida nad meile andsid.

SUUR SAAL

Jüri Okas. 07.04.–27.08.2017. Koordinaatorid Sirje Helme, Ragne Soosalu

Suur retrospektiiv arhitekti ja kunstniku Jüri Okase kunstiloomingust. Näitus kuulus Kumu kunstimuuseumi klassikute sarja, mille eesmärgiks on tõsta esile 20. sajandi teise poole märgilisi Eesti kunstnikke (varasemalt on sarjas toimunud Tõnis Vindi, Raul Meele ja Andres Toltsi näitused).

Jüri Okase näituse vaade
“Jüri Okas”, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid. 22.09.2017–14.01.2018. Kuraatorid Detmar Westhoff, Liis Pählapuu

Rahvusvaheline suurnäitus lõi eesti publikule esmakordse võimaluse kogeda saksa ekspressionismi klassikute loomingut, seades fookusesse die Brücke ja der Blaue Reiteri kunstnike loomulikkust, looduslähedust, spontaansust, individuaalsust ja vabadust hindavad uuendused. Saksa autorite eksponeerimise kõrval oli näituse eesmärgiks näidata ekspressionismi edasiarendusi Eesti kunstnike loomingus. Näitus on nomineeritud 2017. aasta muuseumiroti auhinnale.

Näituse „Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid“ vaade.
„Saksamaa metsikud. Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid“, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

KAASAEGSE KUNSTI GALERII, 5. korrus

Anu Põder. Haprus on vaprus. 17.03.–06.08.2017. Kuraator Rebeka Põldsam

Näitus tõstis esile ühe originaalsema kunstniku eesti lähiajaloost, kes oli uuenduslik nii oma teemade kui materjalide poolest. Näitus mõtestas kunstniku loomingu esmakordselt rahvusvahelise feministliku kunsti traditsiooni kontekstis ning tasakaalustas muuseumi meeskunstnike-keskset näitusepoliitikat.

Näituse „Anu Põder. Haprus on vaprus“ vaade.
„Anu Põder. Haprus on vaprus“, näituse vaade. Foto: Hedi Jaansoo

Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis. 25.08.2017–28.01.2018. Kuraator Magdalena Moskalewicz

Näitus oli üle pika aja Kumu programmis otsene kommentaar ühiskonnas aktuaalsele poliitilisele teemale. Näitus tutvustab Ida ja Kesk-Euroopa noori kunstnikke, kes on Eesti kunstiväljal oma lähedust arvestades kriitiliselt alaesindatud. Eesti kunstnikud said hea võimaluse luua kaks uut teost, millest üks kuulub juba Kiasma kogusse.

Näituse "Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis" vaade.
“Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis”, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

Ekraani arheoloogia. Kumu kaasaegse kunsti näitus Bozari kunstikeskuses Brüsselis 14.09.–12.11.2017. Kuraator Eha Komissarov

Eesti Euroopa eesistumisele pühendatud näitus polnud mastaapne show, ent imagoloogiliselt oluline E-riik Eestit teeniv väljapanek. Loodetavasti lisas meie kunstnike esindus teemale sealt puuduvaid sügavusi ja vahendas meie mõttelaadi iseloomustavaid ekraanifantaasiaid.

Näituse „Ekraani arheoloogia. Eesti näide“ vaade.
„Ekraani arheoloogia. Eesti näide“ Bozari kunstikeskuses Brüsselis, näituse vaade. Foto: Denes Farkas

KUNST PÄRAST II MAAILMASÕDA, 4. korrus

Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel. 03.03.–11.06.2017. Kuraatorid Anna Romanova, Eha Komissarov.

Algselt Moskvas toimunud näitus Soosteri ja Sobolevi koostööst täienes Kumus uute nimede ja rohkete näidetega Eesti muuseumide kogudest. Tulemuseks oli koostööl ja mõttekaaslusel põhinenud poolesajandi taguse dialoogi taastamine ja mütoloogilise Tallinn-Moskva silla väljavalgustamine.

Näituse „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel“ vaade.
„Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel“, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

Kunstielu kroonikad. 07.07.–12.11.2017. Kuraator Anu Allas

Näitus tõi esile fotode rolli kunstiajaloos ning juhtis tähelepanu sellele, kuidas fotograafid on osalenud kunstiajalooliste narratiivide loomises. Näitus keskendus 1960.–1970. aastate fotograafide põlvkonna muutumisele kunstielu jäädvustajast selle aktiivseks kaasaloojaks.

Näituse "Kunstielu kroonikad" vaade.
“Kunstielu kroonikad”, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

Andres Tolts. Maastik vaikeluga. 24.11.2017–01.04.2018. Kuraator Anu Allas

Näitus teeb Andres Toltsi loomingu kaudu nähtavaks 1970.–1980. aastate Eesti kunstis toimunud kontseptuaalsed pöörded, mis sündisid visuaalse kunsti kokkupuudetest disaini ja keskkonnakujundusega. Näitus kuulub Kumu kunstimuuseumi klassikute sarja.

Näituse "Andres Tolts. Maastik vaikeluga" vaade.
“Andres Tolts. Maastik vaikeluga”, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

EESTI KUNSTI VARAMU, 3. korrus

Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst. 09.09.2017–25.02.2018. Kuraator Lola Annabel Kass

Hea näide interdistsiplinaarsest kureerimisest, andes lisatähendusi Eestis seni domineerinud kirjanduskesksele dekadentsi mõistmisele. Näitus pälvis palju publikumenu ja positiivset tähelepanu meedias. Muuseumihariduses võimaldas keskkooli kirjandustundide edukat ühendamist näitusekülastusega. Näitus on nomineeritud 2017. aasta muuseumiroti auhinnale.

Näituse "Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst" vaade
“Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst”, näituse vaade. Foto: Stanislav Stepaško

A WordPress.com Website.